Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.01.19 - FO 3/19 - Interpellasjon fra Janne Jørstad (FRP) - ang statlig finansiering av eldreomsorgen

Prøveprosjektet med statlig finansiering av eldreomsorgen som ble startet av Solberg-regjeringen har vært en suksess. Formålet er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning.

Helse- og omsorgsdepartementet har i Prop. 1 S for 2019 foreslått å forlenge og utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. De seks eksisterende forsøkskommunene inviteres til å delta i forsøket ut 2022. I tillegg inviteres de kommunene de eksisterende forsøkskommunene skal slå seg sammen med til å delta. Forsøket skal videre utvides med seks nye kommuner fra 2020. Det tas forbehold om Stortingets behandling. Forsøket omfatter frem til 1. mai 2019 to modeller.

I modell A benyttes en statlig finansieringsmodell og statlige tildelingskriterier, mens midlene til omsorgstjenestene i modell B er gitt som et øremerket rundsumtilskudd. Fra 1. mai 2019 videreføres forsøket kun med modell A. Helsedirektoratet vil i løpet av oktober komme med ytterligere informasjon om kriterier for tjenestetildeling og rammene for finansieringsmodellen.

6 nye kommuner får lov til å være med i ordningen fra 2020. Hvis Levanger kommune skal bli med på forsøket når det utvides, bør man allerede nå signalisere dette offentlig.


Forslag til vedtak:

  1. Levanger kommunestyre ber ordfører/administrasjon om å signalisere offentlig at dette er noe Levanger ønske å være med på, og sender inn en søknad om å få være med på statlig finansiering av eldreomsorgen når søknadsprosessen starter.

 

Janne K. Jørstad Larsen - klikk for personkort
Janne K. Jørstad Larsen
, FRP


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.01.2019 21:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051