Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.01.16 - FO 1/16 - Spørsmål fra Kai Lennert Johansen ( AP ) - Kvalitet i Levangerskolen

De nasjonale prøvene og skoleresultatene i ulike nordtrønderske kommuner har bidratt til mye debatt i media i den senere tid.

Det stilles fra ulike hold mange kritiske spørsmålstegn ved verdien av de nasjonale prøven. Denne kritikken kan handle om alt fra oppgavenes utforming, sammenhengen med kompetansemålene, hvordan enkelte elever ikke får delta i prøvene, og til hvordan skoler i perioder har satt andre fag til side for å øve fram mot de nasjonale prøvene for derved å bidra til at skolene framstår med et best mulig resultat.

Uansett er det høyst sannsynlig at de nasjonale prøvene er kommet for å bli i mange år framover. Hensikten med prøvene er – ifølge Utdanningsdirektoratet – «…å vurdere og utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og i deler av faget engelsk.»

Sammenlignet med landsgjennomsnittet gjør nordtrønderske elever på 5. trinn det enda dårligere enn i fjor. Resultatene i Levanger kommune synes generelt sett å være bra, men med til dels store forskjeller skolene imellom.

Resultatet av de nasjonale prøvene gir imidlertid på ingen måte et helhetlig bilde på kvaliteten i Levangerskolen, men de kan være indikatorer på hvordan deler av undervisningen drives, og samtidig si noe om læringsmiljøet. Kvalitet i skolen handler primært om elevenes læring, men læring bygger på et sosialt fundament som kan beskrives med stikkord som trygghet, struktur og gode arbeidsvilkår for både elever og lærere. Videre handler det om å skape et inkluderende læringsmiljø og læring i forhold til begreper som demokrati, likestilling, respekt og toleranse. Det blir derfor svært viktig å skape gode relasjoner mellom elevene, mellom lærer og elever, internt i kollegiet og også i forhold til foreldrene.

Den enkelte lærer i kommunen er selvsagt sentral i dette kvalitetsarbeidet, men ikke minst har ledelsen ved hver skole et ansvar for å bidra til et systematisk utviklingsarbeid som kan skape dette gode læringsmiljøet.


Spørsmålet til ordføreren:

Kan ordfører bidra til at kommunestyret i form av en sak får en redegjørelse for hvordan skolene i vår kommune konkret nyttegjør seg resultatene fra de nasjonale prøvene for å bedre læringskvaliteten i skolene i kommunen?

Kai Lennert Johansen - klikk for personkort
Kai Lennert Johansen, Ap 


Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 27.01.2016 20:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051