Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26. - 27.11.15 - Folkevalgtopplæring 2015

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Selbusjøen Hotell & Gjestegård
Dato: 26. – 27. november 2015 - oppmøte

Kommunestyrets/komiteenes (DKs og PUKs) faste medlemmer og 1. varamedlem til kommunestyret fra alle partier fra alle partier er med dette kalt inn til folkevalgtopplæring. Innkalling og program (rev. 28.10.15) som PDF

 Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)  

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail, kopier inn all tekst i mottakerfelt) 

Dag 1 26. november 2015
08.00 Oppmøte hovedinngang rådhuset, bussavgang (avgang senest 8.15 etter at Ytterøyferja har kommet!)
  Kaffe/te ved ankomst
10.00 Velkommen v/ordføreren
10.40 Det kommunale oppdraget
 • Lokaldemokratiet og rammene for politisk styring
 • Kommunens oppgaver
 • Parlamentarisme eller formannskapsmodell
 • Staten og kommunesektoren
  Hvordan står det til i vår kommune?
  Refleksjon rundt bordene.
11.30 Lunsj
12.30 Folkevalgtes ulike roller
 • Ombudsrolle, lederrolle/arbeidsgiverrolle, styringsrolle. Det folkevalgte lederskap.
   - arbeidsgiverrollen PDF prosessveileder Roald Huseth
 • Rollekonflikter og dilemma.
  Refleksjon rundt bordene
13.40 Politisk og administrativ organisering og samspillet med administrasjonen
14.30 Pause
14.40 Delegering og samhandling
 • Tiltak for god samhandling, hvordan spiller man hverandre gode?
 • Roller og rolleforståelse.
  Levanger kommunes delegeringsreglement
 • Oppspill til revisjon av delegeringsreglement
  Refleksjon rundt bordene
15.30 Etikk og Habilitet
 • Regelverket og noen aktuelle problemstillinger - presentasjon PDF v/prosessveileder Roald Huseth
  Refleksjon rundt bordene
16.00 Pause          
16.10 KS kommunesektorens organisasjon
 • Kort presentasjon
16.25 Skikk og bruk, og praktiske forhold
17.00 Slutt dag 1
Fellesaktivitet. Ta med klær for å være utendørs!
19.00 Middag

 Til toppen av siden

Dag 2 27. november 2015
08.30 Refleksjoner fra dag 1
 • Løse tråder? Er det noe vi skal gjøre annerledes?
08.40 Plan- og styringssystemet
10.00 Rammebetingelser – kommunal økonomi
11.00 Lunsj og utsjekk
12.00 Anskaffelser og kommunalt eierskap
 • Om regelverket for offentlige anskaffelser. Eiermelding og eierstrategi. Interkommunale samarbeidsordninger
12.15 Tilstand for lokalsamfunnet
13.00 Utvikling av lokalsamfunnet
 • Omdømme
 • Involvering og medvirkning
 • Forholdet til frivilligheten
 • Nettverk og partnerskap
 • Innovasjon og samarbeide
  Refleksjon rundt bordene
13.50 Pause
14.00 Aktuelle saker
15.00 Bussavgang


Det vil bli benyttet materiell og prosessveileder fra KS. For Levanger kommune er Roald Huseth prosessveileder.

Til samlingen må deltakerne ta med KS-Folkevalgtprogram 2015-2019 (boka «Tillit»). Den ble utdelt i kommunestyremøtet 14.10.15. Det er en fordel om deltakerne har sett igjennom boka før samlingen!

 Levanger, den 23. oktober 2015
Robert Svarva - klikk for personkort
Signatur
Robert Svarva
ordfører

Meld forfall: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 35 av 44. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x Forfall 1. dag
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem - Forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem - Forfall 
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem - Forfall 
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - Forfall 
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem - Forfall 
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - Forfall 
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem - Forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem - Forfall 
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Synnøve Fløttum ap vara 1 x  
Silje Augdal Friberg sp vara 1 - Forfall 
Per Olav Gilstad h vara 1 x  
Oda Amalie Kise Hjertstrøm sv vara 1 x  
Magne Nydal krf vara 1 x  
Atle Busch v vara 1 x  
Asgeir Persøy frp vara 1 x  
May-Jorunn Barlien mdg vara 1 x  
Ola Skilbrigt sp PUK x  


varamedlemmer>>        
 Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 01.12.2015 15:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051