Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 24.04.19 - sak 19/19 - Omlegging veg og inngjerding av uteområdet ved Staup barnehage

Håvard Heistad - klikk for personkort
Saksbehandler: Odd Anders Alstad
Arkivref. 2019/1595
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.04.19 39/19
Kommunestyret 24.04.19 19/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Det settes av 2 millioner kroner inkl. mva. i investeringsbudsjettet til de foreslåtte utbedringene av trafikale forhold ved Staup
  2. 1,6 millioner kr finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler og 400.000 kr med merverdiavgiftskompensasjon.
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Det settes av 2 millioner kroner inkl. mva. i investeringsbudsjettet til de foreslåtte utbedringene av trafikale forhold ved Staup
  2. 1,6 millioner kr finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler og 400.000 kr med merverdiavgiftskompensasjon.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I kommunestyret 20/2-19 ble det i sak PS 7/19 bedt om en utredning om kostnader for utbedring av trafikale forhold ved Staup barnehage. Foreldreutvalget i Staup barnehage har også sendt brev til trafikksikkerhetsutvalget vedrørende trafikkforholdene ved Staup barnehage, og forslag til løsning ble tatt opp i trafikksikkerhetsutvalget 28/2-19

Vurdering:

Til trafikksikkerhetsutvalget skisserte vi en løsning som går ut på å stenge hovedvegen ned forbi barnehagen og flytte adkomsten ved parkeringsplassen til sørøstre side av plassen. Et større område over vegen og opp i haugen gjerdes inn og benyttes til uteområde.

Det er satt opp kostnadskalkyle på 2 millioner inkl. mva. for inngjerding av nærliggende areal, omlegging av vei med tilhørende arbeider, flytting av steinmur i hjørne av barnehage og etablere gangsti og trapp fra parkering nede ved Eplehagen opp til Varieteten/Rektorbolig.

Rådmannen tilrår at dette arbeidet gjennomføres nå mens barnehagen har tilhold i andre lokaler.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.04.2019 19:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051