Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 24.04.19 - FO 18/19 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Døgnplasser ved Staup helsehus

Det har foregått og foregår fortsatt store omorganiseringer innen pleie- og omsorg, blant annet er bofellesskap foreslått nedlagt og det er gjennomført bemanningsreduksjoner. Det er også gjennomført en betydelig reduksjon av antallet døgnplasser ved kommunens nyeste institusjon – Staup helsehus. Siden 21.12.2018 er antallet døgnplasser på Staup redusert med 12 plasser (i perioder 16 plasser).

Det har hele tiden vært sagt at nedstengingen på Staup skal være midlertidig, og denne nedstengingen har innebåret store endringer i tjenestetilbudet, da dette har vært institusjonsplasser som kommunen i stor grad har hatt behov for.


Spørsmål til ordføreren

Når vil de midlertidig stengte heldøgnsplassene ved Staup helsehus bli gjenåpnet?

Karl Meinert Buchholdt - klikk for personkort
Karl Meinert Buchholdt, V

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 24.04.2019 19:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051