Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Dialogseminar 24.04.19, kl. 13

Sted:   Frol barneskole, auditoriet (før kommunestyremøtet)

Deltakere:

Politisk ledelse, administrativ ledelse og hovedtillitsvalgte i Levanger kommune

Kl. Tema
13:00 Velkommen og presentasjon av opplegg for seminaret
13:10 Kommuneplanprosessene i 2019 og 2020, jfr planprogrammet i kommunestyret 20.02
Kort presentasjon av prosessplan og organisering av arbeidet. Arbeidsøkt på foredling av påbegynt arbeid med sortering/prioritering av FNs bærekraftsmål
13:45 Kort plenumsoppsummering og vegen videre med disse målene
13:55 Kaffepause
14:00 Økonomiplanarbeidet
Presentasjon av overordna bakteppe fra nasjonalt hold (bl.a. perspektivmeldinga)
Status etter 2018 - Resultater og KOSTRA-analyser
Utfordringer registrert i "storledermøte" 5. april 2019
14:45 Gruppearbeid der målet er å komme fram til felles virkelighetsoppfatning, og bli enig om strategier for å få til ønsket utvikling
15:30 Oppsummering i plenum
16:00 Avslutning
De som skal være med på kommunestyremøtet beveger seg til rådhuset hvor det bli enkel servering (Pizza) som evt. kan inntas i gruppemøter.

 

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Meld forfall: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 26 + 7 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører - Forfall 
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem - forfall 
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x Prøver å møte fra kl. 14.00
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x Kommer litt senere 
Lars Petter Holan ap medlem - Forfall 
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem - forfall
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem - forfall
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem -  forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x Møter kl. 13.30 
Karl Meinert Buchholdt v medlem x Møter kl. 14.00 
Ottar Bjerkeset v medlem - Forfall 
Geir Tore Persøy frp medlem - Forfall 
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem - forfall
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Inger Lise Utler Hemb  ap varamedlem  x Møter for:  Ingebjørg Roel Bye
Edvard Øfsti ap varamedlem x Møter for: Ingrid Olga Hallan
Rolf Inge Elvbakken ap varamedlem x Møter for: Khalil Obeed
Asgeir Persøy  frp varamedlem   x Møter for: Janne Kathrine Jørstad Larsen
Inge Johansen frp varamedlem x Møter for: Geir Tore Persøy
Ivar Haarstad h varamedlem x

Møter for: Knut Sigurd Hjelmstad

Atle Busch  varamedlem  x Møter for:  Ottar Bjerkeset
       

 

varamedlemmer>>

        Til toppen av siden

Publisert: 20.11.2018 10:12 Sist endret: 24.04.2019 09:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051