Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.16 - sak 57/16 - Vann og Avløpsgebyr 2017

Geir Jostein Larsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Geir Jostein Larsen
Arkivref. 2016/7421
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.10.16 104/16
Kommunestyret 23.11.16 57/19

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.10.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2013 – 2017 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2017.
  2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2016 – 2020 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2017.
         Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2013 – 2017 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2017.
  2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2016 – 2020 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2017. 


Vedlegg:

1

Gebyrgrunnlag for vann 2017 PDF

2

Gebyrgrunnlag for avløp 2017 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:    

Vann og avløpsgebyr er i kommunen ved forskrift som vedtatt av kommunestyret i  medhold til vass og avløpsanleggslova §3, og sentrale rammeforskrifter.

Loven bestemmer at gebyret skal bestå av ett engangsgebyr (tilkoblingsgebyr) og et årsgebyr. Gebyret fastsettes av kommunen.

Gebyret skal – helt eller delvis – dekke kommunens beregnede utgifter med anlegg og drift av ledningsnett som er felles for alle eiendommer, herunder renseanlegg av enhver art. Etter forskriften skal gebyrfastsettelsen baseres på et regnskapsgrunnlag, hvor både kapitalkostnader ved avskriving av anlegg og årlig driftsutgifter er tatt med. For å utjevne svingninger i gebyr kan kommunen i enkelte år ha overskudd på regnskapet ved at overskuddet avsettes til bundet driftsfond som brukes i år med underskudd. I løpet av en beregningsperiode på maks 5 år skal regnskapet gå tilnærmet i balanse.

Denne perioden er tidligere fastsatt til årene 2013 – 2017 for avløp.

5 årsperioden for vann er tidligere fastsatt til årene 2016 – 2020. 

Vurdering:

Det foreslås ingen endringer på fastavgiften for vann og avløp.

Det foreslås ingen endringer på tilkoblingsavgiften for vann.

Det foreslås et fradrag på tilknytningsavgift høy sats for utgifter til privat stikkledning m.v.

1.2.1 det gis et fradrag på kr. 300 pr. m jordgrøft og Kr 600 pr. m for fjellgrøft.

Fradraget skal beregnes for den del som er over 100 meter for jordgrøft og 60 meter for fjellgrøft pr. eiendom på ledningen.

Dette fradraget gis for å stimulere til økt frivillig tilkobling til det kommunale nettet.

For vann økes m3 prisen fra kr. 9,40 til kr. 9,60 for at en skal komme ut i balanse (0) i løpet av 5 – årsperioden 2016 – 2020.

For avløp holdes m3 prisen uendret på kr. 17,90.

Dette for å komme ut i balanse (0) i løpet av 5-årsperioden 2013 – 2017.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.11.2016 22:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051