Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.16 - sak 53/16 - Reglement for kommunestyre, formannskap, komiteer og administrasjonsutvalg - revidering

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2016/7641
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.11.16 109/16
Kommunestyret 23.11.16 53/16

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.11.2016

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Frist for innsending av interpellasjoner settes til 9 dager før møtet.

Merknad: «Delegasjonsreglement» endres til «Delegeringsreglement».

Avstemning:

Buchholdts endringsforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til reglement for kommunestyre, formannskap, komiteer og administrasjonsutvalg vedtas.
  Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til reglement for kommunestyre, formannskap, komiteer og administrasjonsutvalg vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Kommuneloven § 39 pkt. 1


Vedlegg:

1

Forslag til reglement for kommunestyret

2

Forslag til reglement for formannskapet

3

Forslag til reglement for driftskomiteen

4

Forslag til reglement for plan- og utviklingskomiteen

5

Forslag til reglement for administrasjonsutvalget


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyrets reglement er utarbeidet med hjemmel i kommunelovens § 39 pkt. 1 som fastslår at kommunestyret fastsetter selv nærmere reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer. Nåværende reglement ble vedtatt i 2002, med en justering i 2012. 

Reglementets funksjon er både for å sikre en forutsigbar og ryddig gjennomføring av kommunestyremøter, samt å sikre den enkeltes representant rettigheter og plikter med hensyn til deltakelse i kommunestyreforhandlingene. Bestemmelsene i kommunestyrets reglement får i hovedsak tilsvarende anvendelse for formannskapet og komiteene.

Vurdering:

Rådmannen legger med dette fram forslag til revidert reglement for kommunestyret, formannskapet, komiteene og administrasjonsutvalget. Endringene går i hovedsak på en språklig tilpasning og formalisering av dagens praksis.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.11.2016 22:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051