Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.16 - FO 20/16 - Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Ytringsfrihet i Levanger kommune og Skogstadsaken

Det har gjennom pressa komi fram at den såkalla "Skogstadsaka" enno ikkje er avslutta. Denne saka har no gått over lang tid utan at brev til Skogstad er trekt tilbake. Denne saka har no i lengre tid vori til vurdering hos Sivilombudsmannen, og Sivilombudsmannen skriv i brev 28.09.2016:

"Ombudsmannen ser alvorlig på at Levanger kommune ikke etterfølger anmodningen herfra om å kommentere påstandene i forhåndsvarslet og om å trekke ........... tilbake. Kommunens oppfølging av saken etterlater et inntrykk av at kommunen ikke fullt ut annerkjenner de ansattes grunnlovfestede ytringsfrihet."

Sivilombudsmannen skriv videre :

" Dersom kommunen fremdeles fastholder sitt syn, vil det kunne bli aktuelt å invitere rådmann Ola Stene til et møte med Sivilombudsmannen"

Denne saka viser at det er grunn til stor bekymring for arbeidsforholda for ansatte i Levanger kommune. Det er heilt uholdbart at det blir sett begrensningar på ein demokratisk rett som yringsfrihet. Det er eit alvorleg slag mot den enkelte ansatte, men det er også alvorleg for den tenesteytinga som kommunen skal gi dersom lovlege ytringar blir møtt med tilrettevisningar frå Rådmannen. Dersom det er ein slik praksis vil mange la vera å seia ifrå om det som blir opplevd som feil. Derfor er dette ei sak som går både på demokrati og ei god tenesteyting i kommunen.

Denne saka har Rådmannen hatt god tid til å ordna opp i. Når han ikkje har gjort det eller viser nokon vilje til å gjera det ,må kommunestyret ta arbeidsgjevaransvar. Denne saka må avsluttast ved at Skogstad får full oppreisning og at den klare meldinga frå Sivilombudsmannen blir fulgt opp.


Spørsmålet til Ordføraren blir da:

Vil ordføraren be Rådmannen følga opp brevet frå Sivilombudsmannen og be Rådmannen trekke tilbake og beklage tilrettevisinga til Skogstad ?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret beklager at Rådmannen ikkje følger opp Sivilombudsmannen sitt brev, og ber derfor om at ordføraren gjer dette på vegne av kommunen. Kommunen beklager overfor Skogstad den urettmessige behandlinga han har vori utsatt for.

Jostein Trøite - klikk for personkort
Jostein Trøite
, SV


Behandling

Reglement: Interpellasjon

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 31.01.2017 09:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051