Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.16 - FO 19/16 - Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Menneskehandel

Menneskehandel er ulovlig handel av mennesker, ofte knyttet til tvangsarbeid og seksuell utnyttelse. Ofre for tvangsarbeid kan være hushjelper i private hjem, rengjøringspersonale i offentlige kontorer, skoler og butikker, lokale restauranter, gatekjøkken, landbruket, bensinstasjoner eller byggeplasser m.m. Personer utnyttes også til fjerning av organer, tvungen tigging, og tvungen kriminalitet.

Menneskehandel eller grov utnytting av mennesker er et globalt fenomen, men rekruttering og utnyttelse skjer lokalt. I den sammenheng er det viktig at Levanger kommune skaffer seg oversikt over graden av utbredelse, god kunnskap om og riktig verktøy for å styrke kommunens rolle i kampen mot menneskehandel. Det er avgjørende viktig at vi har evne til å identifisere ofre, gi de god assistanse og nødvendig beskyttelse.

Det er utarbeidet en veileder med retningslinjer for kommuner i arbeidet med styrking av lokale tiltak mot menneskehandel. Utgangspunktet for dette arbeidet er prosjektet STROM. Målet for veilederen er å kaste lys over de viktigste spørsmålene som lokale aktører bør vurdere i forbindelse med å takle menneskehandel. Lenke til veileder er lagt ved:

http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2016/03/Guidelines-for-Municipalities-NO.pdf

Med bakgrunn i dette har undertegnede følgende spørsmål til ordføreren:


Spørsmål:
På hvilken måte arbeider Levanger Kommune med tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere menneskehandel?Hvordan vil ordføreren være en tydelig pådriver for dette arbeidet?

Forslag:
Kommunestyret ber ordføreren sette i gang et arbeid med å lage en lokal tilpasset tiltaksplan, i samarbeid med politi, helse og sosialtjenester, skoler, innvandrertjenesten og næringslivet i kommunen.

Gunnar Morten Løvås - klikk for personkort
Gunnar Morten Løvås, SV 


Behandling

Reglement: Interpellasjon

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 31.01.2017 09:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051