Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.16 - FO 15/16 - Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Dagsverket, personalpolitiske retningslinjer og åpenhetskultur i Levanger kommune

Venstre har vist et tydelig engasjement i saken som berører Dagsverket. Sammen med SV, Høyre og FrP var vi et av partiene som ønsket å videreføre Dagsverket, mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti utgjorde flertallet som la ned dette gode tilbudet. Saken har deretter fått et betydelig etterspill i media gjennom at Sivilombudsmannen har kritisert kommunen for tilrettevisning av en medarbeider ved Dagsverket. En sak som har blitt omtalt i pressen gjennom nesten to år.

Levanger Venstre bad allerede i brevs form 27. januar 2015 kommunens eget kontrollorgan, Levanger kontrollutvalg, ta en gjennomgang av kommunens prosedyrer i forhold til dokumenthåndtering i personalsaker som er unntatt offentlighet. Dette etter at en kommunalt ansatt ved Dagsverket hadde blitt hengt ut på kommunens intranett i forbindelse med denne nedleggelsen. Etter dette har saken fått nesten toårig etterspill i media gjennom at Sivilombudsmannen har kritisert kommunen for tilrettevisning av en medarbeider ved Dagsverket, en tilrettevisning som rådmannen nå har trukket. Sivilombudsmannen konkluderer med at samlet sett gir kommunens behandling av personalsaken et lite tillitsvekkende inntrykk. Gjennom sitt nedleggelsesvedtak har således Levangers politiske flertall og kommunens administrative ledelse, påført Levanger kommune masse negativ PR, samt et betydelig omdømmetap.

Denne saken reiser en rekke andre spørsmål, blant annet hva som er å oppfatte som en god arbeidsgiverpolitikk, personvern for kommunens ansatte og om kommunen kommuniserer en tydelig åpenhetskultur. At kommunens ansatte ytrer seg om kommunale forhold er en viktig forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati, samt at kommunale tjenestemenn- og kvinner har faktakunnskaper som kan være av allmenn interesse. Derfor har de også en moralsk plikt til å holde folket informert om det som skjer i kommunen.

Til syvende og sist ender vi opp med følgende spørsmål: Hva kan våre ansatte si og mene i det offentlige rom uten å bli stemplet som illojale? Man kan derfor spørre om kommunen har tatt lærdom av denne saken ved å jobbe for en åpenhetskultur.


Spørsmål til ordføreren:

Har Levanger kommune tenkt å kommunisere at den ønsker at ansatte skal bidra i det offentlige ordskiftet, og uten å måtte frykte at en blir straffet som illojal?

Karl Meinert Buchholdt - klikk for personkort
Karl Meinert Buchholdt, V


Behandling

Reglement: Spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 31.01.2017 09:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051