Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.06.17 - sak 42/17 - Trønderhallen KF - valg

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2015/1086 - /010
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 21.06.17 42/17

 

Forslag til vedtak:

På valg som styremedlemmer i Trønderhallen KF står:

  • Lars Heirsaunet
  • Marit Breivik
  • Beate Aspdal


Valgnemndas forslag legges fram i møtet. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i sitt møte 16. desember 2015, sak 83/15, valg på styremedlemmer i Trønderhallen.  

Styret i Trønderhallen        : Beate Aspdal, gjenvalg styremedlem

                                            : Per Anders Folladal, gjenvalg styremedlem

                                            : Ingunn Kjeldstad, gjenvalg styremedlem

                                            : Per Otto Røyseng, gjenvalg 1. varamedlem

                                            : Per Einar Weiseth, ny 2. varamedlem

                                            : Ingunn Kjeldstad, gjenvalg styreleder

1. vara: Representant fra Levanger idrettsråd, møter fast (p.t. Per Otto Røiseng)
2. vara: Sigrid Nordvoll Lian 

Lars Heirsaunet og Marit Breivik var ikke på valg i 2015. Det må foretas valg på disse. I tillegg har Beate Aspdal formidlet at hun ønsker å tre ut av styret pr. 1.7.17.

Ansatte peker selv ut 1 medlem til styret (p.t. Gilbert K. Rauhut)

I tillegg har rådmannen møte- og talerett i styrets møter. Dette ivaretas av kommunalsjef samfunnsutvikling. 

Etter vedtektene er valgperioden to år. Dessuten skal kommunestyret velge styreleder og nestleder. 

Vurdering:

Rådmannen vil foreslå at Lars Heirsaunet, Marit Breivik og Beate Aspdal er på valg nå, og at det foretas en forlengelse på et halvt år for de som ble valgt i 2015 slik at Folladal og Kjeldstad er på valg på samme kommunestyremøte i 2018 som behandler regnskapet for 2017. På den måten blir det for ettertiden valg på halve styret hver gang årsregnskapet i Trønderhallen behandles av kommunestyret. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2018 09:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051