Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.06.17 - FO 22/17 - Spørsmål fra Ottar Bjerkeset (V) - Dagsverket

Det vises til interpellasjon i kommunestyremøtet 25. januar 2017 og enstemmig vedtak:

«Levanger kommune vil i løpet av 2 mnd kontakte daglig leder ved Leva-Fro AS for å drøfte mulighetene for en utvidelse av kapasiteten til Dagsverket (DV), samt bruken av VTA/ettervernsplasser ved Leva-Fro AS»

Saken ansees godt kjent. Det ble holdt møte med Leva-Fro AS den 28.0217, og Levanger kommune skulle i etterkant vurdere sitt behov for utvidelse av DV. Det er ikke skrevet noe referat fra møtet, og Leva-Fro har 4 mnd etter møtet heller ikke fått noen annen form for tilbakemelding.

Status nå: Etter en periode med varierende oppslutning ved DV, har det de siste 3-4 ukene vært 3,6 brukere i snitt hver dag (maks 4 plasser/dag). Men ansatte ved Leva-Fro har også måttet sende hjem brukere ca 2 dager hver uke pga overtallighet. Dette er akkurat den samme, uheldige praksisen som ble påpekt i interpellasjonen, og som et samlet kommunestyre ønsket å unngå. Leva-Fro har i vår også måttet si nei til flere arbeidsoppdrag fordi antall plasser fortsatt er begrenset til 4. Dette er svært frustrerende både for brukerne og Leva-Fro. Konsekvensene for de rusavhengige som blir avslått på arbeidsplassen kan være store.


Spørsmål til ordføreren:

  1. Når skal Levanger Kommune ordne opp i dette og øke antall plasser ved DV, slik at rusavhengige som ønsker å prøve ut egen arbeidsevne kan få muligheten til det?
  2. Hvis ordfører ikke ønsker å bidra til en økning av kapasiteten - hva er de viktigste grunnene til det?

Ottar Bjerkeset - klikk for personkort
Ottar Bjerkeset, V

Behandling

Reglement: Spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.06.2017 08:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051