Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.06.17 - FO 18/17 - Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) –forbud mot salg av heliumballonger

Plastforurensning er blitt en av våre største miljøproblemer. Heliumballonger er eksempel på plastprodukter som bare «forsvinner». Ballongene bidrar til økt plastforurensning både på land og i havet, der natur og dyr blir skadelidende.

Gassballonger er såkalte folieballonger. De består av aluminiumsfolie, nylon og plast, og i motsetning til vanlige gummiballonger, er disse ikke biologisk nedbrytbare. Grunnstoffet helium er i tillegg en ikke-fornybar knapphetsressurs. Eksperter anslår at verdens kjente forekomster av helium vil ta slutt i løpet av en til to generasjoner med dagens forbruk. Dette vil kunne få store konsekvenser, blant annet for helsevesenet, der helium brukes til å kjøle ned MR-maskiner, som igjen brukes til å behandle og diagnostisere lidelser som multippel sklerose og prolaps. Helium brukes også i monitorer som overvåker stråling i forbindelse med anti-terror-overvåkning.

Politiet anbefaler forbud. Det er ingen kontroll på salget, og de er blant annet bekymret for barns sikkerhet med ballonger ved vei.

Folk klager på heliumballongene på grunn av uønsket kjøpepress, og fordi de får festplagg ødelagt av fargene som smitter av fra ballongene i forbindelse med f.eks. 17. mai.

På bakgrunn av dette har flere kommune, som for eksempel Drammen, Kristiansand og Porsgrunn, av miljøhensyn innført forbud mot salg av heliumballonger.


Forslag til vedtak:

Salg av heliumballonger forbys i Levanger kommune.

Olaug Julie Aasan - klikk for personkort
Olaug Julie Aasan
, MDG

Behandling

Reglement: Interpellasjon

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.06.2017 08:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051