Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.06.17 - FO 17/17 - Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) -Solceller på kommunale bygg

Solcelleteknologien er i full utvikling. Installert solkraft i Norge, med solceller og solfangere er nær firedoblet i 2016. Det har påvirket prisnivået på solceller betraktelig - i positiv retning. Dette er et svært betydningsfullt skritt for fornybarsamfunnet.

Vi som kommune burde vel gå foran som en inspirator å installere egne solceller på våre kommunale tak? Hvaler kommune har gjort en slik satsing med å installere solceller på rådhus og gjenbruksstasjonen. I Fredrikstad kommune har et enstemmig bystyre gått inn for å utrede bruk av solceller på kommunale bygg. Solforholdene på flere av de kommunale byggene i Levanger er velegnet for solcelle på tak.

Solceller kan her i Levanger eksempelvis installeres på Rådhuset, skoler, barnehager og andre kommunale bygg. Det vil gi mer erfaring med fornybar energi og gi Levangers innbyggere enda mer motivasjon til å investere i solenergi.

Vi i Miljøpartiet De Grønne vil forslå at kommunestyret fatter et vedtak om at solcellesatsningen bør vurderes, der både miljøhensyn og økonomiske konsekvenser utredes. Også økonomisk gevinst med tanke på reduksjon av strømregning og salg av overskuddsenergi.


Forslag til vedtak:

  • Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for at kommunale bygg kan benytte solenergi. Både ved restaurering, ombygging og ved nybygging.
  • Levanger kommune skal installere solceller på minst ett kommunalt bygg i løpet av 2018. Dette i en størrelsesorden som gir vesentlig strømproduksjon og hvor overskuddsenergi kan leveres på nettet.

Olaug Julie Aasan - klikk for personkort
Olaug Julie Aasan
, MDG

Behandling

Reglement: Interpellasjon

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.06.2017 08:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051