Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.06.17 - FO 16/17 - Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) vedr lokal regulering av vannscooter

18. mai opphevet regjeringen vannscooterforskriften. Forskriften krevde blant annet at vannscooterkjøring måtte foregå 400 meter fra land, og at fem knop er maksfarten på veien dit. Slik er det altså ikke lengre.

18 organisasjoner som representerer natur, friluftsliv og hyttefolk – fra Naturvernforbundet og Den Norske Turistforening til Norsk Ornitologisk Forening og Norges Hytteforbund – har tidligere påpekt at en oppheving vil kunne utgjøre en stor trussel for blant annet rødlistede fuglearter. 75 % av kommunene som leverte høringsuttalelser, ville enten beholde forskriften, eller ønske et forbud.

Vannskutere brukes ofte til lek fram og tilbake i samme område, i motsetning til de fleste båter som går fra A til B. Dette fører til lydforurensning og utslipp. Vannscootere er en stor fare for fuglelivet, da mange med høy fart skremmer opp fugl i for eksempel hekkesesongen. Mer bråk og høyere hastighet nærmere land ødelegger opplevelsen for både padlere, turgåere og folk som vil slappe av, nyte naturen og bade.

Regjeringen opplyser at kommunene har adgang til å innføre lokale begrensninger på bruken av vannscootere. Departementet mener kommunene, med sin kunnskap om lokale forhold, bedre kan finne løsninger som avveier forskjellige behov. MDG er bekymret for konsekvensene av at et frislipp, og mener frilufts- og miljøkommunen Levanger bør prioritere natur, dyreliv og allmenhetens tilgang til gode naturopplevelser.


Forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune innfører en midlertidig forskrift i tråd med den tidligere  forskriften, slik at vannscooterkjøring må foregå minst 400 meter fra land og at man på veien dit kan det holdes maks fart på fem knop.
  2. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med nabokommunene med henblikk på å samordne en ny, permanent forskrift.

Olaug Julie Aasan - klikk for personkort
Olaug Julie Aasan
, MDG

Behandling

Reglement: Interpellasjon

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.06.2017 08:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051