Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.03.18 - FO 8/18 - Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - Bredbånd og mobildekning i Levanger

Å ha tilgang på mobildekning og høyhastighets bredbånd er i våre dager en nødvendighet for ikke bare bedrifter, men også for privatpersoner. Det anses som et grunnleggende behov på linje med vei, vann og kloakk når en skal bosette seg i et område. Mobildekning er viktig i forhold til trygghet, beredskap og sosial kontakt.

Internett med god kapasitet er nødvendig for alt fra betaling av regninger, til skolearbeid og det å kunne ha et hjemmekontor.

I Levanger har vi flere befolkede områder helt uten mobildekning og/eller tilgang til bredbånd. Dette går naturligvis utover bolysten. Ingen vil bosette seg på et sted hvor nødvendig infrastruktur ikke er på plass.


På bakgrunn av dette har jeg følgende fire spørsmål til ordføreren:

  • Har kommunen oversikt over hvor det mangler mobildekning og internett med god kapasitet? 
  • Det har fra og med i år blitt endringer i hvordan fordelingen av de statlige midlene til utbygging av bredbånd skal organiseres. Følger kommunen opp de aktuelle søknadsprosessene?
  • I hvilken grad kan Levanger kommune være pådriver opp mot eksterne aktører i mobil- og bredbåndsutbygging?
  • Kan kommunen om nødvendig være med på et spleiselag for å få realisert utbygging i de områdene som gjenstår?


Anita Ravlo Sand - klikk for personkort
Anita Ravlo Sand
, SP


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 21.03.2018 19:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051