Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.03.18 - FO 7/18 - Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - kommunens helsetilbud

Med henvisning til reportasje i Innherred den 16 november 2017, vil jeg gjerne stille ordfører noen spørsmål, men først fra reportasjen med kritiske meninger og tanker fra Gunn bjørn Bremset om Levanger kommunes grunnleggende rettigheter for innbyggerne flest, og svake personer spesielt.

I reportasjen blir det hevdet fra Gunnbjørn Bremset at en ung mann ble plassert mot sin vilje på en institusjon for gamle, syke og døende personer i perioden mars 2016 - juli 2017, samt at på grunn av manglende tannpuss og munnstell over en periode, oppsto det kariesangrep og betennelse som medførte at brukeren måtte trekke to tenner.

Til tros for at Levanger kommune flere ganger ble gjort oppmerksomme på alvorlig, livstruende epilepsisykdom unnlot kommunen å ha kontinuerlig tilsyn med brukeren i en lang periode. I de 16 månedene brukeren bodde i Levanger, fikk han ikke en eneste gang tilbud om å være med på aktiviteter eller andre velferdstilbud.

Flere ganger ble den multihandikappede brukeren uten språk og formidlingsevne sendt til sykehus uten assistanse av pleiere eller informasjon om årsak til innleggelsen. Kommunen har unnlatt å samarbeide med verge, har ikke besvart skriftlige henvendelser og ikke respondert på møte med verge.

Levanger kommune unnlot å behandle klage på institusjonsopphold i 15 måneder, og oversendte klagen til overordnet myndighet først to måneder etter at bruker var død. Til tross for mangelen på adekvate tjenesteytelser, har Levanger kommune sendt betydelige økonomiske krav, også for tjenester som har vært uønsket og som har vært påklaget uten realitetsbehandling.


  • Mener ordføreren at helsetilbudet til innbyggerne skal være av en slik praksis som er beskrevet ovenfor?
  • Hva vil ordføreren gjøre for å bøte på de feil som er begått i denne saken overfor de pårørende?
  • Hvilke tiltak vil ordføreren igangsette for å endre en slik rystende praksis som er skissert ovenfor?
  • Vil ordfører gi en kort redegjørelse for hvilke oppgaver en verge har?


Asgeir Persøy - klikk for personkort
Asgeir Persøy
, FRP


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 21.03.2018 19:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051