Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.06.18 - sak 46/18 - Spillemidler til kulturbygg - prioritering av søknader 2018

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2018/9716

 

Asbjørn Brustad - klikk for personkort
Saksordfører: Asbjørn Brustad, SP 

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.06.18 20/18
Kommunestyret 20.06.18 46/18

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.06.2018

Saksordfører:

Asbjørn Brustad (SP)

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til kulturbygg i 2018:

1)     Bjørkheim grendehus

2)     Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole

3)     Utendørs amfi Levanger ungdomsskole
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til kulturbygg i 2018:

1)     Bjørkheim grendehus

2)     Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole

3)     Utendørs amfi Levanger ungdomsskole  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Fylkestinget har i sitt aprilmøte vedtatt nye retningslinjer for spillemidler til kulturbygg.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Fylkeskommunens retningslinjer for spillemidler til kulturbygg

Kulturdepartementets retningslinjer for spillemidler til kulturbygg  

Saksopplysninger:

Trøndelag fylkeskommune forvalter en andel av overskuddet av spillemidler som kan bevilges til kulturbygg. Tilskudd skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Det kan søkes tilskudd til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg og spesialbygg.

Fylkestinget har i sitt aprilmøte vedtatt nye retningslinjer. Disse kommer i tillegg til Kulturdepartementets retningslinjer.

Søknaden oversendes fylkeskommunen via www.idrettsanlegg.no, som er samme søknadsmodul som ved idrettsanlegg. Hvis det fremmes flere søknader fra en kommune må et politisk organ vedta en prioritering av søknadene.

I Levanger er det pr. tidspunkt tre søknader om spillemidler til kulturbygg, som alle skal fornyes i 2018. I henhold til de nye retningslinjene, skal det da vedtas en prioritert rekkefølge mellom disse tre søknadene:

Tiltak

Søknadssum

Søknadsår

Oppgradering/tilbygg Bjørkheim forsamlingshus

379 311,-

2014

Utendørs amfi Levanger ungdomsskole

875 318,-

2016

Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole 

3 000 000,-

2016


Det er en relativt liten andel av spillemidlene som er avsatt som tilskudd til kulturbygg. Det kom en liten økning i år, men til sammen er det 51,7 mill. kr til fordeling på hele landet. Andel fordeling i Trøndelag er ikke kjent foreløpig. I fjor fikk de to fylkeskommunene til sammen 4,7 mill. kr. Det vil antagelig bli omtrent samme sum eller kanskje en liten økning i 2018.  

Vurdering:

Dette blir første året det prioriteres en rekkefølge på spillemidler til kulturbygg, ettersom det ikke har vært krav tidligere. Rådmannen vurderer prioritering av spillemidler til kulturbygg i henhold til mål og strategier i Kommunedelplan kultur 2015-2022. På bakgrunn av dette har rådmannen følgende forslag til prioritering av spillemidler til kulturbygg i 2018:

1)        Bjørkheim grendehus

2)        Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole

3)        Utendørs amfi Levanger ungdomsskole

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 20.06.2018 21:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051