Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.06.18 - FO 28/18 - Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Jordvern i Levanger

Levanger er ein av dei største landbrukskommunane i Norge, og har noko av den beste matjorda i landet som er godt eigna for produksjon av  korn, potet, frukt, bær og grønsaker. I samband med utbygging av boligfelt, næringsareal og infrastruktur er det eit press for å bygga ned matjord.

Stortinget vedtok einstemmig ein jordvernstrategi i 2015.

"STORTINGET FASTSETTER DET ÅRLIGE MÅLET FOR OMSDIPONERING AV DYRKA MARK TIL 4000 DA".

Stortinget ba dessuten regjeringa om å

"ETABLERE I LØPET AV 2016 ET SKOLERING- OG TILTAKSPROGRAM FOR LOKALPOLITIKERE I NORSKE KOMMUNER KNYTTET TIL IVARETAKELSE AV DYRKET OG DYRKBAR MARK"


Spørsmålet til ordføraren blir da:

  1. Kor mange dekar av dyrkamark kan omdisponerast årleg i Levanger dersom kommunen prosentvis skal følgja opp den vedtekne nasjonale jordvernstrategien ?
  2. Vil ordføraren setta i gang eit skolering- og tiltaksprogram for lokalpolitikarane knytta til vern av dyrka  og dyrkbar mark ?


Forslag til vedtak :

Levanger kommune vil i sitt arbeid med ulke planar følgja opp den vedtekne nasjonale jordvernstrategien.


Jostein Trøite - klikk for personkort
Jostein Trøite
, SV


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 20.06.2018 21:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051