Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.06.18 - FO 26/18 - Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Hvordan holde budsjettet?

I forrige kommunestyremøtet datert 30.05.2018 diskuterte vi sak nr.: PS 40/18 Budsjett og regnskap 2018 - tiltak for balanse. Der vedtok vi en rekke, tiltak slik jeg ser på det i etterkant, i fullstendig panikk og uten en grundige forarbeid.

I utgangspunktet er det slik at underskuddet ikke representerer mer enn 2 % av den totale summen vi forvalter hvert år. Krise er det ikke, men allikevel fikk vi panikk fordi det kom så pass tidlig i 2018 i første kvartal og fordi vi er ikke vant til underskudd etter mange år med overskudd. Vi klarte å skape storm i vannglasset og vi må vær i stand til å innrømme dette.

Når dette er sagt er det viktig å understreke rådmannens og politikernes ansvar for å finne frem de riktige tiltak for å forbedre enhetenes evne til å rette sine feil og utvikle nye strategier for å jobbe effektivt.

Dette med mål om å oppnå bedre resultater delvis i 2019 og 100 % i 2020.


Derfor foreslår jeg følgende:

  1. Dekning for å få budsjettbalanse i 2018 hentes fra disposisjonsfondet.
  2. Rådmann legger frem til formannskapet en detaljert forklaring på hvor skal pengene brukes på hver økonomirapport.
  3. Følgende tiltak vurderes og legges som en del av budsjettet for 2019:
  • Kommunestyret ber om at rådmann foretar en kritisk gjennomgang av hele organisasjonen med fokus på antall ledernivåer, støtte/stabsfunksjoner og koordinerende stillinger.
  • Overtidsbruk må holdes på et absolutt minimum.
  • Ingen stillinger lyses ut eller tilsettes før dette er godkjent av kommunalsjef og/eller personalsjef.
  • Bruk av årsturnus og bemanningsplaner gjennomgås og evalueres.
  • Gjennomgang av kommunal eiendomsmasse med tanke på salg.

 

Khalil Obeed - klikk for personkort
Khalil Obeed, AP


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 20.06.2018 21:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051