Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.03.19 - sak 12/19 - Fritidserklæringen

Ingvild Rønning Radwan - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingvild Rønning Radwan
Arkivref. 2019/987

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.02.19 9/19
Kommunestyret 20.03.19 12/19

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.03.2019

Orientering:

Fritidserklæringen v/Frivilligkoordinator Ingvild Rønning Radwan

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune slutter seg til Fritidserklæringen og forplikter seg med dette til å jobbe aktivt for at ALLE barn og unge i Levanger får mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.

 Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune slutter seg til Fritidserklæringen og forplikter seg med dette til å jobbe aktivt for at ALLE barn og unge i Levanger får mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Fritidserklæringen er en avtale mellom staten, KS og frivilligheten som ble inngått i 2016. Den løfter frem at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minste én organisert fritidsaktivitet.  

Fritidserklæringen bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon, som sier at alle barn har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.

Levanger kommune startet i 2018 konkret arbeid mot målet i Fritidserklæringen gjennom bruk av dialog- og handlingsverktøyet ALLEMED. Dette er et gratis verktøy utviklet med støtte fra Kulturdepartementet som brukes for å skape diskusjon og øke bevisstheten om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge. Verktøyet finnes i to versjoner; en for kommune og en for frivillighet.   

KS har opprettet nettverket Aktiv fritid for å legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan dele gode erfaringer og sammen utvikle nye måter å sikre at flere barn og unge får tilbud om organiserte fritidsaktiviteter. KS og Frivillighet Norge arrangerer verksteder og møtesteder for nettverket. Levanger kommune v/ kulturenheten deltar i dette nettverket.

Saken har ikke økonomiske konsekvenser for Levanger kommune.

Vurdering:

Det er mål i kommunens planverk å gi alle barn en best mulig start på livet og gi mulighet til å oppleve mestring og mening. Å delta i aktivitet på fritiden er et godt virkemiddel for å nå disse målene.

Ved å slutte seg til Fritidserklæringen forplikter kommunen seg, i samarbeid med frivilligheten, til å jobbe aktivt for at ALLE barn og unge i Levanger får mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 20.03.2019 21:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051