Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.02.19 - sak 7/19 - Utbedringer ved Staup barnehage

Håvard Heistad - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Heistad
Arkivref. 2019/578
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.02.19 19/19
Kommunestyret 20.02.19 7/19

  

Utlagt 15.02.19:
Notat "Utbedringer ved Staup barnehage - tilleggsinformasjon til kommunestyret 20. februar" av 15.02.19 PDF
 

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

  1. Det settes av inntil 2 millioner kroner i investeringsbudsjett til foreslåtte utbedringer ved Staup barnehage.
  2. Investeringen finansieres med ubrukte lånemidler.
      Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Det settes av inntil 2 millioner kroner i investeringsbudsjett til foreslåtte utbedringer ved Staup barnehage.
  2. Investeringen finansieres med ubrukte lånemidler. 

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Notat fra SU

Saksopplysninger:

Høsten 2018 ble staup barnehage utsatt for vannskade. Denne er utbedret og ferdigstilt 18.1 2019

I mellomtiden har kommunene mottatt brev fra samarbeidsutvalget hvor det blir påpekt utilfredsstillende forhold i barnehagen i forhold til planløsningen i bygget.

I den forbindelse er det utarbeidet et forslag til utbedringer som medfører kostnader. Dette gjelder flytting av garderober i 2. etasje samt nytt inngangsparti og garderobe og nytt kjøkken. Man oppnår blant annet en bedre leveringssituasjon for barn, foreldre og ansatte.

Arealet i Staup barnehage tilsier et høyere antall godkjente plasser enn det som har vært mulig å tilby i dag på grunn av bygningsmessige begrensninger.  Mange små rom og lite praktiske løsninger har kun gitt mulighet for 63 plasser. De foreslåtte endringene åpner for å kunne tilby 73 barnehageplasser.

Ved flytting av gjerde fra Nesheim, vil vi også kunne utvide barnehagens lekeareal utendørs med å gjerde inn haugen ved barnehagen mot Helsehuset.

Det er utført et forenklet kostnadsoverslag som antyder kostnader på 1,75 mill. eks moms.  

Vurdering:

Det er i lengre tid kommet innspill fra ansatte angående bygget. Mange små rom er en utfordring i forhold til de ansattes oversikt. Det er ønskelig at dette gjøres noe med. Det ble gjort endringer i inngangspartiet i 1. etasje i 2017 med stort hell og bedre leveringssituasjon for ansatte, foreldrene og barn.

For tiden er barnehagen i midlertidige lokaler på gamle Nesheim skole. Det vil derfor være gunstig å ta en slik endring av bygget denne våren.

Ettersom endringene vil gjøre det mulig å ta imot flere barn i barnehagen, vil det gi flere et sentrumsnært barnehagetilbud, noe det er etterspørsel etter. Tiltaket vil også være bedriftsøkonomisk gunstig for kommunen.

De foreslåtte endringene og løsningene som har vært til orientering hos barnehagens samarbeidsutvalg.

Det må gjennomføres offentlig innkjøp i forhold til regelverket og det vil derfor ta noe tid før arbeidet er i gang og en kan se for seg at barnehagene blir i midlertidige lokaler fram til sommerferien.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 20.02.2019 20:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051