Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.02.19 - sak 5/19 - Vedtekter for eiendomsskattetaksering i Levanger kommune - revidert


Arnulf Løken - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnulf Løken
Arkivref. 2018/9070
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.02.19 16/19
Kommunestyret 20.02.19 5/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas gjeldende fra 1. januar 2019.
  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas gjeldende fra 1. januar 2019. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Lov om eigedomsskatt til kommunane – sist endra med virkning fra 1.1.2019. 

Vedlegg:

1

Vedtekter for eiendomsskattetaksering i Levanger kommune - revidert PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Eiendomsskatteloven er endret, med virkning fra 01.01.2019. Dette medfører at kommunen må tilpasse vedtekter i forhold til endringene. Endringene består i:

  • «Skattetakstnemnd» endres til: Sakkyndig nemnd (gjeldende for hele dokumentet).
  • «Overskattetakstnemnd» endres til: Klagenemnd for eiendomsskatt (gjeldende for hele dokumentet).
  • § 1-4 andre avsnitt: «Nemndene kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser på det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske eller andre områder, når dette ansees nødvendig» endres til: Nemndene kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser på det bygningstekniske, eller andre områder, når dette ansees nødvendig.
  • § 2-1 førte punktum: «Enheten for plan, byggesak, oppmåling og miljø (PBOM) fungerer som Eiendomsskattekontor» endres til: Enheten for Arealforvaltning fungerer som Eiendomsskattekontor.
  • § 2-2 andre avsnitt «Rådmannen bestemmer om eiendommer som er fritatt etter § 7 skal takseres.» endres til: Sakkyndig nemnd bestemmer om eiendommer som er fritatt etter § 7 skal takseres.
    § 2-2 tredje avsnitt: «Det bør utarbeides en egen liste over antatte verk og bruk» slettes. 
  • § 3-1 andre avsnitt: «Eiendomsskattekontorets leder innkalles til alle møter i skattetakstnemnda» endres til: Eiendomsskattekontorets leder innkalles og stiller i alle møter i sakkyndig nemnd.
  • § 5-1 første avsnitt legges til: § 19.


Vurdering:

Det er ingen reell endring i de nye vedtektene ut over det som framgår under saksopplysninger.

Rådmann viser til endringene i eiendomsskatteloven fra 01.01.2019, og vil med bakgrunn i dette foreslå at eiendomsskattevedtektene blir endret i trå med disse.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 20.02.2019 20:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051