Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.02.19.19 - FO 7/19 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Krav om bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp

Det offentlig skal være fremst i rekken for å bruke bedrifter som har lærlinger i offentlige innkjøp. Fra 1. januar 2017 skal offentlige myndigheter kreve bruk av lærlinger ved offentlige kontrakter.

Ved kommunale innkjøp skal kommunen benytte bedrifter som har lærlingeordning. Det er en stor fordel for bedriftene og samfunnet for øvrig. Det gir bedriftene mulighet til å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, sikrer konkurranseevne og det gir ungdommene en mulighet til å få en utdanning.

I formannskapet 6. februar stilte Venstre spørsmål om Levanger kommune stilte krav om at bedriftene skal ha lærlinger i offentlige innkjøp og på hvilken måte dette kvalitetssikres. I ordførerens svar til undertegnede, kan vi lese at saken er forelagt daglig leder av Innherred Innkjøp, og at man bestreber seg på å følge lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser på dette området. Samtidig vil kravet om lærlinger i anskaffelser komme til behandling når den nye anskaffelsesstrategien skal utarbeides og behandles politisk.

Innkjøpssamarbeidet (Innherred Innkjøp) er Levanger kommunes innkjøpssamarbeid fra 1. januar 2019. For å ha et sammenligningsgrunnlag i arbeidet med den nye anskaffelsesstrategien, hadde det vært interessant å vite hvordan kravet om lærlinger har blitt praktisert i årene 2017 og 2018.


Spørsmål til ordføreren:

Hvor stor andel av timeverkene har blitt krevd utført av lærlinger i kommunens standard innkjøpskontrakter når anbud har blitt lyst ut i 2017 og 2018?

Karl Meinert Buchholdt - klikk for personkort
Karl Meinert Buchholdt, V


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 20.02.2019 20:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051