Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.02.19.19 - FO 6/19 - Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Klimapartnere Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har tatt initiativ og startet opp Klimapartnere Trøndelag. Klimapartnere er et offentlig-privat samarbeid som formidler lokalkunnskap, utvikler og fremmer grønne forretningsideer, skaper møteplasser for klimadebatt, og samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Målet for Klimapartnere Trøndelag er å redusere klimagassutslipp, konkretisere arbeidet med grønn omstilling. Klimapartnere Trøndelag vil være et forum for offentlige og private virksomheter, og fremme grønne forretningsideer og bruk av grønne varer og tjenester.

Den enkelte Klimapartner vil arbeide for å utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av klimagasser, samt lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse. De skal også etablere miljøstyring og miljøsertifisere egen virksomhet.


Spørsmålet til ordføreren er: Vil ordføreren ta initiativ til en vurdering om det er aktuelt for Levanger kommune å slutte seg til Klimapartnere Trøndelag?

Forslag for oversendelse:

Kommunestyret ber om at det vurderes å tilslutte seg Klimapartnere Trøndelag, og at dette legges fram for politisk behandling i kommunestyret.

Jostein Trøite - klikk for personkort
Jostein Trøite
, SV

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 20.02.2019 20:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051