Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.02.19.19 - FO 5/19 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Bredbånd til Åsen, Ronglan og Ekne

Kommune, fylke og stat må intensivere arbeidet med å sikre fiberbredbånd til alle. Fiber-bredbånd i dag betyr langt mer enn raskt internett og gode TV-bilder. I vid forstand handler dette om næringsutvikling, bolyst og like muligheter for folk som bor utenfor de sentrale områdene i kommunen.

Regjeringen har bestemt at 90 prosent av alle husstander i landet skal ha tilbud om bredbånd med 100 Mbit i sekundet innen 2020. På bakgrunn av dette valgte Levanger kommune i 2018 å prioritere 350 husstander, fra Åsen i nord til store deler av Ronglan og mindre deler Ekne, hvor dekningen er mindre enn 10 Mbit, i søknad om økonomisk støtte til utbygging av bredbånd.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som gir tilskudd til bredbåndsutbygging, men det er fylkeskommunene som innstiller på søknadspengene. Da Trøndelag fylkeskommune skulle innstille på hvilke områder som skulle bygges ut med høyhastighetsfiber, ble prosjektet om bredbånd til Nordbygda i Åsen, store deler av Ronglan og mindre deler av Ekne ikke prioritert i tildeling av midler.

Det er viktig å legge til rette for utbygging av bredbånd utenfor sentrale strøk, fordi både privatpersoner og næringsliv er avhengige av høyhastighets bredbånd. Ikke minst er god tilgang til fiberbredbånd viktig for landbruket, da alt fra forautomater og rapportering til søknader er blitt digitalisert. Skal Levanger sikre sin status som en innovativ, framoverlent og utviklingsorientert landbrukskommune, må arbeidet med utbygging av bredbånd i kommunen intensiveres. Ettersom det er årlige prioriteringsrunder om økonomisk støtte til bredbåndsutbygging, må Levanger kommune etter Venstres mening fortsatt jobbe for å få realisert bredbåndsprosjektet i området Åsen, Ronglan og Ekne.


Spørsmål til ordføreren:

Hvilke tiltak har Levanger kommune iverksatt for å sørge for at fylkeskommunen prioriterer å gi tilskudd til utbygging av bredbånd til Nordbygda i Åsen, store deler av Ronglan og Ekne i 2019?

Karl Meinert Buchholdt - klikk for personkort
Karl Meinert Buchholdt, V


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 20.02.2019 20:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051