Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.10.16

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 19.10.16
Tid: kl. 17:00 - 19:10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 48/16 1719/229/7 - Detaljregulering hyttefelt og flytebrygge Saltbuvik utredning vedtak video
PS 49/16 Partnerskapsavtale for Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT) utredning vedtak video
PS 50/16 Trønderhallen Levanger KF-budsjett 2017 utredning vedtak video
PS 51/16 Økonomirapportering 2. tertial 2016 Levanger kommune utredning vedtak video
FO 13/16 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - flytting av statlige arbeidsplasser tekst behandl. video
FO 14/16 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - rutiner aktivitetstilbud tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27 + 8 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem - forfall
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem - forfall
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem - forfall
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Atle Busch varamedlem  x Ottar Bjerkeset
Arild Børseth  ap  varamedlem Linn Beate Tromsdal 
Synnøve Fløttum ap varamedlem x Kari Johanne Kjerkol
Asgeir Persøy frp varamedlem x Janne Kathrine Jørstad Larsen 
Oda Amalie Kise Hjertstrøm sv varamedlem x Gunnar Morten Løvås
Inger Lise Utler Hemb ap varamedlem x Randi Johanne Nessemo
Harry Gilberg krf varamedlem x Magne Nydal
Lars Forberg sp varamedlem x Eva Høyem Anderssen

 

Merknader

Bjørg Annie Pedersen Boneng fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.00 etter behandling av sak PS 51/16.

Orienteringer:

 • Borgerundersøkelsen 2016 v/daglig leder Sentio Arve Østgaard -  presentasjon PDF  -  video

 

Merknader til sakliste:

Atle Busch fremmet forslag om å ta opp sak som ikke er nevnt i innkallingen angående «Asfaltering av FV 134» (PDF), jfr. kommunestyrets reglement pkt. 9  -  video

28 av totalt 35 møtende kommunestyremedlemmer avviste dette. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 48/16 1719/229/7 - Detaljregulering hyttefelt og flytebrygge Saltbuvik

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.10.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering Saltbuvik - hyttefelt og flytebrygge, sist rev. 29.09.16, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 49/16 Partnerskapsavtale for Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT)

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.10.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune slutter seg til partnerskapsavtalen for Oppvekstforum i Nord-Trøndelag.
        Til toppen av siden

 

 

PS 50/16 Trønderhallen Levanger KF-budsjett 2017

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.10.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Styret i Trønderhallen Levanger KF sin innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Budsjett 2017 for Trønderhallen Levanger KF vedtas. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 51/16 Økonomirapportering 2. tertial 2016 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.10.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Økonomirapportering 2. tertial 2016 Levanger kommune tas til etterretning.
 2. Enhet Kommunalteknikk, styrkes med 1 million kroner grunnet kommunal egenandel vedr bredbåndsutbygging. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
 3. Budsjettjusteringer investering:
  ·        Andel av solgt tomt Levanger havn (anleggsbidrag), 2,5 mill kroner, avsettes til bundet investeringsfond.
  ·        Økte investeringer med 12,9 millioner kroner jf. vedlagt oversikt.
  ·        Momskompensasjon for investeringer reduseres med 2,2 millioner kroner.
  ·        Budsjetterte tilskudd og salg reduseres med 25,2 millioner kroner.
  ·        Samlet låneopptak økes med 40,4 millioner kroner. 
          Til toppen av siden

 

 

FO 13/16 Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - flytting av statlige arbeidsplasser

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.10.2016 - video

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet (i Løvås sitt fravær) følgende interpellasjon til ordføreren:

I et leserinnlegg i Trønder- Avisa og avisa Innherred i september 2016 stilte undertegnede ordføreren et åpent spørsmål om flytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Dette spørsmålet er så langt jeg har registrert ikke besvart av ordføreren.

Det er enighet i regjeringa om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. I forslaget heter det at nye og om lokaliserte statlige arbeidsplasser som hovedregel skal plasseres utenfor Oslo. Det er også utrykt at utflytting ikke bare skal skje til de store byene, men også til mindre byer og mindre kommuner i distriktene. Målet er å styrke regionale arbeidsmarkeder der tilførsel av statlige arbeidsplasser kan bidra til å utvikle regionen.

For Levanger kommune vil det derfor være viktig å se på styrking av allerede etablerte statlige arbeidsplasser i kommunen og videre se på muligheten for flere arbeidsplasser i statlig regi.

Med bakgrunn i dette er det naturlig å spørre ordføreren om hva som er gjort til nå i denne prosessen og hva vil ordføreren gjøre framover for «melde» Levanger kommune på i kampen om de statlige arbeidsplassene?

Ordføreren besvarte interpellasjonen.
        Til toppen av siden

 

 

FO 14/16 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - rutiner aktivitetstilbud

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.10.2016 - video

Behandling:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

7. mai 2015 skjedde det som ikke skulle skje. En 47 år gammel mann med autisme forsvant under en tur med en kommunal institusjon. Mannen ble funnet omkommet to dager senere.

Samme dag som mannen ble funnet sa ordfører Svarva til NRK at kommunen skulle se på rutinene.
Levanger kommune varslet også Fylkesmannen om at de ønsket at en uhilda part så nærmere på hendelsen.

Hvor står denne saken i dag?

Hvilke rutiner gjelder for slike turer i kommunal regi nå og i fremtiden?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Rutiner for turgruppa PDF

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 20.10.2016 15:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051