Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.06.19 - sak 42/19 - Søknad om støtte til etablering av bredbånd i Torsbustaden

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2019/3028
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.06.19 63/19
Kommunestyret 19.06.19 42/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Levanger jeger og fiskerlag gis et tilskudd på inntil kr. 40.000 for å få etablert løsning for bredbånd via radiolink i Torsbustaden.
  2. Det er en forutsetning at alle aktørene i Torsbustaden har mulighet til å koble seg på.
  3. Beløpet utbetales etter at arbeidet er gjennomført og bekreftet regnskap for prosjektet foreligger.
  4. Beløpet belastes disposisjonsfondet.
    Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger jeger og fiskerlag gis et tilskudd på inntil kr. 40.000 for å få etablert løsning for bredbånd via radiolink i Torsbustaden.
  2. Det er en forutsetning at alle aktørene i Torsbustaden har mulighet til å koble seg på.
  3. Beløpet utbetales etter at arbeidet er gjennomført og bekreftet regnskap for prosjektet foreligger.
  4. Beløpet belastes disposisjonsfondet.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Søknad fra Levanger jeger- og fiskerlag om støtte til etablering av bredbånd i Torsbustaden PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det er stor aktivitet i Torsbustaden og mange aktører som legger til rette for å gi innbyggerne i Levanger et mangfoldig aktivitetstilbud.  

Det er imidlertid svært dårlig mobildekning og tilgang til bredbånd i Torsbustaden. Dette er et minus for all den aktiviteten som foregår i området, både når det gjelder daglig drift og til arrangement i forhold til f.eks. betalingsløsninger og resultatservice.

For Levanger jeger- og fiskerlag er behovet ekstra stort nå på grunn av at de skal arrangerer NM i trap og leirduesti i juli 2019.

Det er også av stor verdi for alle de andre aktørene. Skal det realiseres helautomatisk snøproduksjon er det eksempelvis nødvendig med bredbånddekning da snøkanonene kan styres via PC. Dette har derfor vært etterspurt av alle, og er et tiltak alle aktørene er enige om bør på plass i området.

I forbindelse med utbygging av fiber til Halsan, ble det forberedt for videre utbygging til Torsbustaden frem til Granheim. Det har vært naturlig å se for seg at dette kan komme på plass samtidig som det evt. etableres løsning for vann og avløp til Torsbustaden og/eller ved utbedring av veg. Dette ligger imidlertid noe lenger frem i tid, og derfor har Levanger jeger- og fisk foreslått en annen løsning.

Løsningen baserer seg på at NTE fiber fra Heitlo transporters til en radiolink i Torsbustaden. Dette vil gi gode signalforhold, og vil være godt nok både til betalingsløsninger og resultatservice. Det vil også være godt nok til noe videooverføring, men vil imidlertid ikke kunne dekke gjestenett til alle som besøker området. 

Det er kostnadsberegnet til i underkant av kr. 50 000 eks. mva. for både å få transportert internett til Torsbustaden, samt spre internett til klubblokalet til Levanger jeger og fisk. Det vil ikke være noe problem for andre aktører å koble seg på dette, men det må være fri sikt til et annet bygg som har internett. Det er kostnadsberegnet til kr. 6.500-10.000 eks. mva. pr. bygg avhengig av byggets størrelse, for utvidelse til de andre aktørene.  Kostnadene for bruk av anlegget vil bli et månedlig abonnement, som er en kostnad flere kan dele på hvis flere ønsker å koble seg på.

Den skisserte løsningen vil også fungere hvis det legges vanlig fiber fra Granheim og inn til Torsbustaden ved evt. utbedring av veg og/eller det etableres løsning for vann og avløp til Torsbustaden. Da er det ikke nødvendig med radiolink lenger for å transportere fiber til Torsbustaden, men øvrige installasjoner kan benyttes videre. 

Vurdering:

Løsning for bredbånd i Torsbustaden har vært etterspurt lenge, og er et tiltak alle aktørene er enige om er nødvendig. Det vil bli et løft for hele området, og det blir mye enklere å gjennomføre ulike aktiviteter og konkurranser.

Det er Levanger jeger- og fiskerlag det haster mest for mtp. at de skal arrangere NM til sommeren, og derfor er de villige til å stå for tiltaket samt tegne månedlig abonnement før de vet om noen av de andre aktørene ønsker å ta kostnaden med å koble seg på og dele på kostanden per måned for bruk. Sannsynligheten er imidlertid stor for at flere vil koble seg på etter hvert som behovene melder seg. Spesielt med tanke på at det kan benyttes videre ved eventuell utbygging av fiber til området i fremtiden.

Rådmannen stiller seg derfor positiv til å gi tilskudd til dette tiltaket ved bruk av disposisjonsfond. Det er en forutsetning for kommunal støtte at alle aktørene har mulighet til å koble seg på. Ved et tilskudd på inntil kr. 40 000 vil kommunen fortrinnsvis støtte tiltaket med å få lagt bredbånd via radioling til Torsbustaden, hvor aktørene selv bekoster spredning frem til sitt anlegg.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.06.2019 22:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051