Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.06.19 - sak 38/19 - Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2018/6352

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.05.19 58/19
Kommunestyret 19.06.19 38/19

  

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Selskapsavtalen § 5 endres med en presisering av innbetalt innskuddskapital.

2. § 24 justeres slik at «fylkesmannen i Nord-Trøndelag» erstattes med «fylkesmannen i Trøndelag».

3. Selskapsavtalens § 6 oppdateres ut fra folketall i eierkommunene pr 01.01.2019.
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Selskapsavtalen § 5 endres med en presisering av innbetalt innskuddskapital. 
  2. § 24 justeres slik at «fylkesmannen i Nord-Trøndelag» erstattes med «fylkesmannen i Trøndelag».
  3. Selskapsavtalens § 6 oppdateres ut fra folketall i eierkommunene pr 01.01.2019.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. Brev datert den 07.05.2019 fra Innherred Renovasjon IKS PDF

2. Forslag til ny selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS PDF

Saksopplysninger:

Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS behandlet endring i selskapets selskapsavtale i møte den 29.04.2019, jfr. sakene 3/18 og 03/19. Følgende anbefales vedtatt av de respektive kommunestyrene :

1. Selskapsavtalen § 5 endres med en presisering av innbetalt innskuddskapital.

2. § 24 justeres slik at «fylkesmannen i Nord-Trøndelag» erstattes med «fylkesmannen i Trøndelag».

3. Selskapsavtalens § 6 oppdateres ut fra folketall i eierkommunene pr 01.01.2019.

Selskapet har bedt om forslag til revidert selskapsavtale legges fram for politisk behandling i medlemskommunene innen den 30.06.2019.

Vurdering:

Rådmannen slutter seg til vedtaket i Representantskapet, jfr sakene 3/18 og 3/19, og går inn for at revidert selskapsavtale vedtas som framlagt.

Til toppen av siden





Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.06.2019 22:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051