Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.06.19 - FO 29/19 - Interpellasjon fra Lars Holan (AP) - utvikling av hyttefelt og fritidseiendommer i Levanger kommune

Levanger kommune er en av de største hyttekommunene i Trøndelag, og vi har per i dag i overkant av 2100 registrerte hytter/fritidseiendommer plassert i hele kommunen. Det unike med Levanger som hyttekommune er at vi både er en fjellhyttekommune, men også sjøhyttekommune der vi får frem bredden i hvordan fritidseiendommene våre brukes, og av hvem de brukes av. Mangfoldet er stort, fra en spartansk fjellbu med utedo og vann fra bekken til eiendommer som overgår det meste folk har i sin egen bolig, og i så måte er blitt nesten mer hjemme enn der en faktisk bor.

Jeg har som medlem av Plan- og utviklingskomiteen hatt gleden av å følge denne utviklinga, og Levanger kommune har vært gode på å legge til rette for de som ønsker å utvikle nye hyttefelt, jeg har som leder av Skogn fjellstyre vært tett på noen av disse prosessene, og Levanger kommune gjør mye bra for de ønsker å bruke sine fritidseiendommer. Utviklinga har vært enorm, fra de første hyttene som skulle være et enkelt sted å slappe av på i helgene, til eiendommer som brukes hele året. Dette krever også sitt av kommunen med infrastruktur, helse og andre tjenester. Men det gir også en åpning for økt verdiskapning. Hyttefolk er som folk flest, vi trenger både mat, kultur, og håndverkere. Det er antydet at en fritidseiendom genererer minst 50 000 kroner i verdiskapning (tallene er usikre).

I et folkehelseperspektiv er fritidseiendommer og hytter viktige for å få innbyggere ut i naturen og også utnytte det naturen har å tilby oss alle. Jeg tenker da på jakt, fiske og turer i skog og mark for rekreasjon og trim.

Levanger kan med en mer aktiv politikk for våre fritidseiendommer øke verdiskapningen i Levanger, og Arbeiderpartiet går til valg på en mer aktiv hyttepolitikk.


Forslag til vedtak:

Det fremmes en sak til kommunestyret innen utgangen av 2019 der vi får frem potensiale og muligheter for å utnytte potensialet vi har enda bedre.

Eksisterende planer og strategier revideres (herunder Frolfjellplanen) og legges frem til politisk behandling i etterkant av dette.

Lars Petter Holan
Lars Petter Holan, AP

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 19.06.2019 22:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051