Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.06.19 - FO 27/19 - Interpellasjon fra Janne K. J. Larsen (FRP) - Språkkrav til ansatte i helse

Dårlige norskkunnskaper blant ansatte er et en utfordring eldreomsorgen. Dårlig språk og kommunikasjon kan gjøre de eldre utrygge. I ytterste konsekvens kan dårlige språkkunnskaper føre til feilmedisinering og gå utover pasientsikkerheten. Å sikre at ansatte i eldreomsorgen har gode nok språkkunnskaper er derfor en viktig problemstilling.

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for å innføre språkkrav for helsepersonell fra land utenfor EU. Disse språkkravene ble innført i 2017. Kravene innebærer at man må ha språkkunnskaper som tilsier at man kan kommunisere på norsk med en annen person uten problem. Det stilles krav til at uttalen er tydelig, og at eventuelle språklige feil ikke forstyrrer kommunikasjonen.

 Selv om det er satt høyere krav, er det likevel mange som faller utenfor. Kravene gjelder for eksempel ikke for dem som tok utdanning utenfor EU før 1. januar 2017, og disse kravene gjelder heller ikke for dem som kommer fra EU.

 Kravet gjelder heller ikke for ufaglærte vikarer siden de ikke har autorisasjon. For ufaglærte, helsepersonell fra EU eller personer som fikk autorisasjon før 2017 er det dermed ingen nasjonale språkkrav i dag.

 Kommunene kan imidlertid selv stille krav om at ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal ha et minimum nivå når det gjelder å beherske norsk. Drammen og Oslo har blant annet innført kommunale språkkrav.


Forslag til vedtak:

Levanger kommunestyre ber administrasjonen om å innføre krav om at ansatte i helse – og omsorgstjenesten skal beherske norsk, både muntlig og skriftlig.

Janne K. Jørstad Larsen - klikk for personkort
Janne K. Jørstad Larsen
, FRP

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 19.06.2019 22:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051