Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.06.19 - FO 26/19 - Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - boliger til psykisk utviklingshemmede

Har hørt gjennom debatten i sak nr. 28/19 omsorgsbase Marknadsveien. Jeg ble nærmest rystet over at HVPU reformen ikke blir nevnt med et eneste ord. Den skulle ha vært midtpunktet. Fine innlegg av Jostein Trøyte og Svein Erik Veie.

Ordfører: Jeg er meget bekymret over forslaget til arbeiderpartiet, om utredning av Skogn helsetun til omsorgsboliger. Er dette en enhet det går å lage leiligheter av? Hver enkelt bruker har krav på egen bolig. En av årsakene til at HVPU reformen ble laget, var at de skulle ut av institusjonene, og inn i vanlige boliger. Vi må ikke lage nye institusjoner, disse skulle fjernes ifølge reformen.

Det er sørgelig at Levanger kommune lar Marknadsveien forfalle slik det blir nevnt i saken. Det burde la seg gjøre og vedlikeholde boligene. Det blir tross alt betalt inn store summer i husleie fra brukerne.

I forbindelse med tildeling av boliger til psykisk utviklingshemmede viser jeg til spørsmål i stortinget, som omhandler dette temaet. Statsråd Erichsen svarte følgende på spørsmål fra Robert Erikson den 3. jan 2010.

Vi er kjent med at i enkelte kommuner er uro rundt byggesaker der man samler et stort antall leiligheter tiltenkt personer med utviklingshemming, rusproblemer eller psykiske lidelser. Stortinget har lagt til grunn, at det ikke skal bygges opp særomsorg eller institusjoner for personer med utviklingshemming. Innbyggere med utviklingshemming skal ha den bistand de trenger, for å kunne leve og bo mest mulig selvstendig. Regelverket for de kommunale helse- og omsorgstjenestene slår fast, at det skal gjøres individuell vurdering av hvilket tilbud som er den beste. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestekommunen, og det skal legges stor vekt på hva denne mener. I vedtaket må det komme tydelig fram hvilke momenter kommunen har lagt vekt på, og hensyn som taler for brukeren best får ivaretatt sine behov, ved f.eks. å flytte til en ny bolig. Dersom tjenestemottakeren eller hjelpevergen ikke er enige i vurderingen, kan vedtaket påklages fylkesmannen.

Ordfører: Det er skremmende hvor store avvik det er på svarene jeg fikk på spørsmålene jeg stilte i kommunestyret den 12/12. 2018, og det som står i saksfremlegget 28/19 Marknadsveien. Her står det følgende, at det er 20 personer som venter på bolig, og at det er 5-10, som trenger heldøgnspleie. Jeg fikk som svar, at det var ingen som ventet på bolig kjente til 3 på lengre sikt, men ikke aktuelle nå. Det ble også sagt at det var foreldrene/foresatte, som var ansvarlig for å skaffe bolig, ikke kommunen.

Ordfører: Nå er jeg virkelig i villrede, derfor må jeg komme med nye spørsmål i forbindelse med tildeling av bolig til psykisk utviklingshemmede.


  1. Hvem har ansvaret for å skaffe bolig, er det foreldrene eller er det kommunen etter fylte 18 år?
  2. Hvor lang ventetid er det på å få bolig?
  3. Hva er kommunens plan fremover, og hvor stort investeringsbehov regner en med?
  4. Kan ordføreren garanter at HVPU reformen blir fulgt i fremtiden?

Asgeir Persøy - klikk for personkort
Asgeir Persøy
, FRP

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 19.06.2019 22:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051