Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.-20.04.16 - dialogseminar

Klikk for rapport som PDF fra dialogseminaret

 
Rapport fra dialogseminaret PDF


Sted: Bårdshaug Herregård, Orkanger - oppmøte

Målgruppe: kommunestyre, rådmann/kommunalsjefer, enhetsledere, htv-er.

Mål for seminaret: Bli kjent, etablere dialog, økonomiplanoppstart, planstrategi, kommunereform, profilering/merkevarebygging.

Metoder: Noe plenum, mye arbeid i grupper på tvers, tradisjonelle gruppeprosesser, Open space og kafémetoden.

Innledere, prosessledere og sekretariat fra rådmannens stab, økonomienheten og utviklingsstaben.

 

Dag 1 19. april 2016
08:00 Buss fra rådhuset (etter at ferje fra Ytterøy har kommet)
  Kaffe ved ankomst
10:00 Velkommen ved ordfører og rådmann– presentasjonsrunde. Forventnings- og rolleavklaring. Mål med seminaret.
10:30 Status kommunereformen ved ordfører Robert Svarva. Arbeidsøkt på hvordan få til innbyggerinvolvering og oppslutning om den rådgivende folkeavstemningen 23.5?
12:00 Lunsj
12:45 Plattform og status med utgangspunkt i årsberetning 2015. Arbeid i grupper med de ulike delene av beretningen. (Blandede grupper, pol/adm og på tvers av sektorer og fag.)
14:15 Presentasjon i plenum av hovedfunn som gir grunnlag for utfordringsbilde.
15:30 Kaffepause med omvisning og orientering om Bårdshaug og Løkken verk.
16:30 Trehusbyen som ressurs. Inspirasjonsforedrag v/byantikvar Tove Nordgaard.
17:10 Kort oppsummering av dag 1 - Intro til dag 2.
17:30 En liten kreativ gruppeaktivitet med forberedelse av innslag under middagen.
19:00 Middag

 

Dag 2 20. april 2016
07:00 Frukost
08:30 Start arbeid med Planstrategi 2017- 2020. Hva slags samfunn ønsker vi oss i 2040? Metode: Open Space. Kort introduksjon til metoden og arbeid i grupper med ulike tema
11:00 Samling i plenum. Oppsummering
11:30 Strategier og satsinger for Økonomiplan 2017-2020 basert på utfordringsbilder og framtidsvisjoner fra tidligere tema. Gruppearbeid etter kafémetoden.
12:30 Lunsj
13:15 Arbeidet med strategier og satsinger for økonomiplanen 2017-2020 fortsetter
14:00 Avslutning, bussavgang
   

 
Levanger, den 6. april 2016
Robert Svarva - klikk for personkort
signatur
Robert Svarva
ordfører 

 Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer(Outlook) - ren tekst (webmail, kopier inn all tekst i mottakerfelt) 

Meld forfall: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 28+3 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x (deltar 20.4.) 
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem - forfall 
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem - Forfall 
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x (deltar ikke på dagtid 19.04.16)  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x (Deltar 19.4.)
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem - Forfall 
Børge Lund krf medlem x  
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem - Forfall 
Karl Meinert Buchholdt v medlem - Forfall 
Ottar Bjerkeset v medlem - Forfall 
Geir Tore Persøy frp medlem - Forfall 
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
         
Ann Helen Skaanes  v vara x Møter for: Karl Meinert Buchholdt
Atle Busch  vara  Møter for: Ottar Bjerkeset  
Asgeir Persøy  frp  vara  Møter for: Geir Tore Persøy 
         

  varamedlemmer>>         Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 10.05.2016 14:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051