Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.12.15 - sak 86/15 - Kontrollutvalgets årsplan/møteplan 2016


Saksbehandler: KomSek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen
Arkivref. 2014/3552 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kontrollutvalget 06.11.15 30/15
Kommunestyret 16.12.15 86/15

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering.

Saksprotokoll i Levanger kontrollutvalg - 06.11.2015

Kontrollutvalgets vedtak

  1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2016 for sin virksomhet i 2016.
  2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen. Disse ønskes skriftlig.
  3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.


SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2016 for sin virksomhet i 2016.
  2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
  3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.


Kontrollutvalgets behandling 

Forslag i møtet

Omforent forslag til et tillegg i punkt 2.

Disse ønskes skriftlig. 

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

  1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2016 for sin virksomhet i 2016.
  2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen. Disse ønskes skriftlig.
  3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Til toppen av siden

Vedlegg


Ikke trykte vedlegg

Ingen 

Saksopplysninger

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2016 følger vedlagt denne saken. Årsplanen for 2016 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2016. 

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året.

Vurdering

Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer. 

Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes kommunestyret til orientering.

Saken legges med dette frem for diskusjon i møte.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.12.2015 10:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051