Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.12.15 - sak 85/15 - Inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2015/6824 - /P30
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 25.11.15 108/15
Kommunestyret 16.12.15 85/15

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 7/14 av 16.12.2014 og sak 5/15 av 16.06.2015, hhv. om innlemming av Frøya kommune og Namsos     kommune som nye deltakerkommuner i Trondheim Havn IKS gjeldende fra      01.01.2016, godkjennes.
 2. Forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap.
 3. Forslag til oppdatert instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes.
          Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 7/14 av 16.12.2014 og sak 5/15 av 16.06.2015, hhv. om innlemming av Frøya kommune og Namsos     kommune som nye deltakerkommuner i Trondheim Havn IKS gjeldende fra      01.01.2016, godkjennes. 
 2. Forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap. 
 3. Forslag til oppdatert instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Selskapsavtale for Trondheim Havn IKS ble gjort gjeldende fra den 01.01.2013. Kommunenes eierandeler fordeler seg slik: 

 • Orkdal kommune               4,25 %
 • Trondheim kommune        77,87 %
 • Malvik kommune               0,01 %
 • Stjørdal kommune              1,87 %  
 • Levanger kommune            5,40 %
 • Verdal kommune                8,17 %
 • Steinkjer kommune            2,10 %
 • Leksvik kommune              0,30 %
 • Verran kommune                0,01 %
 • Frosta kommune                 0,01 %
 • Inderøy kommune               0,01 % 


Minste andel er satt til 0.01 %. Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel. 

Frøya kommune og Hitra kommune har søkt inntreden som nye deltakere i Trondheim Havn IKS, jfr kommunestyrevedtak i de respektive kommuner.  

Grunnlaget for inntreden som deltakere, ble utredet gjennom forprosjektrapporter datert den 13.11.2014 (Frøya kommune) og 04.02.2015 (Namsos kommune).

Representantskapet i Trondheim Havn IKS har behandlet saken i møter den 16.12.2014, jfr. sak 7/14, og den 16.06.2015, jfr sak nr. 5/15, med konklusjon at Frøya kommune og Namsos kommune innlemmes som nye deltakerkommuner i Trondheim Havn IKS fra den 01.01.2016.

Selskapets invitasjon til deltakelse ble behandlet av Frøya kommunestyre den 26.03.2015 og av Namsos kommunestyre den 24.09.215. Det ble i de nevnte møter vedtatt deltakelse i Trondheim Havn IKS.

Hensynstatt 2 nye deltakere, vil kommunenes eierandeler i selskapet bli som følger:  

 • Orkdal kommune              4,16 %
 • Trondheim kommune     76,27 %
 • Malvik kommune             0,01 %
 • Stjørdal kommune            1,83 %
 • Levanger kommune          5,29 %
 • Verdal kommune               8,00 %  
 • Steinkjer kommune           2,06 %
 • Leksvik kommune             0,30 %
 • Verran kommune               0,01 %
 • Frosta kommune                0,01 %
 • Inderøy kommune              0,01 % 
 • Frøya kommune                 0,09 %
 • Namsos kommune             1,96 %      


Vurdering:

Rådmannen vil anta at en utvidelse av medlemmer i Trondheim Havn IKS vil gi en enda mer robust organisasjon og at ytterligere synergier kan trekkes ut. Det tilrås at Levanger kommune slutter seg til at Frøya kommune og Namsos kommune innlemmes i Trondheim Havn IKS fra den 01.01.2016 med eierandeler på henholdsvis 0,09 % og 1,96 %.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.12.2015 10:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051