Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.12.15 - sak 83/15 - Valg av utvalg, råd og nemnder for perioden 2015 - 2019

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2015/1086 - /010
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 18.11.15 74/15
Kommunestyret 16.12.15 83/15

 

Forslag til vedtak:

Valgnemndas forslag legges fram i møtet 

Saksopplysninger:

I tillegg til valg som ble vedtatt av kommunestyret 18. november 2015, må det foretas valg på følgende:

 • Skogn fjellstyre: Nestleder
 • Reinsjø fjellstyre: Leder og nestleder
 • Klagenemnd: Leder og nestleder
 • Ole Sandsørs fond: Er valgt 4 medlemmer. Skal velges 5.
 • Ole Sandsørs legat: Er valgt 4 medlemmer. Skal velges 5.
 • Skatteutvalg: Nestleder
 • Trønderhallen: 3 styremedlemmer, inkl. styreleder og nestleder, samt 2 varamedlemmer                             


Trønderhallen var ikke med på oversikten på valg til kommunestyret 18.11. Følgende sitter i dag i styret: 

 • Ingunn Kjelstad, styreleder (valgt første gang i 2010)
 • Lars Heirsaunet, styremedlem, (valgt første gang i 2010)
 • Per Anders Folladal, styremedlem, (valgt første gang i 2010)
 • Marit Breivik, styremedlem, (valgt første gang i 2010)
 • Beate Aspdal, styremedlem, (valgt første gang i 2013)


1. vara: Representant fra Levanger idrettsråd, møter fast (p.t. Per Otto Røiseng)
2. vara: Sigrid Nordvoll Lian 

På valg i år er Ingunn Kjelstad, Per Anders Folladal, Beate Aspdal og varamedlemmene

Ansatte peker selv ut 1 medlem til styret (p.t. Gilbert K. Rauhut)

I tillegg har rådmannen møte- og talerett i styrets møter. Dette ivaretas av kommunalsjef samfunnsutvikling. 

Etter vedtektene er valgperioden to år. Dessuten skal kommunestyret velge styreleder og nestleder.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.11.2015 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet valgnemndas forslag til vedtak:

Valg til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2015-2019

Valget gjennomføres som avtalevalg hvor forholdstallsprinsippet er lagt til grunn – felleslister på vegne av AP, KRF, SP, V, SV, H, FRP, MDG 

Utvalg

 

Administrasjonsutvalget
har 13 faste medlemmer, og består av Formannskapets medlemmer (9) + ansattes representanter (4)

Formannskapet + ansattes representanter(som før)

 Arbeidsmiljøutvalget

Robert Svarva, personlig varamedlem Alf Magnar Reberg
Marie Jonsson, personlig varamedlem Asgeir Persøy
Representanter fra fagforeninger kommer i tillegg

Barn og unges representant

Tone Volden Rostad

Beredskapsråd 

Ordfører, varaordfører, rådmann, 3 kommunalsjefer, havnesjef, brannsjef, repr. NTE Nett, kommuneoverlege, enhetsleder samfunnsutvikling, Leder psykososialt team, HNT HF Sykehuset Levanger,
repr. Mattilsynet, lensmann, områdesjef HV, repr. Røde Kors Lev., repr. Sanitetsforeninger Lev, Sivilforsvaret.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for rådet.

Eldres råd

 

Medlemmer:
Vigdis Skårdal
Jon Wold Mo
Arne Solem
Hans Fredrik Donjem
Olaug Husby
Evelyn Nordli
Olav Støre
Guri Skjesol

Varamedlemmer:
1. Odd Harald Bjørnøy
2. Gerd Haugberg
3. Gunnvor Arnstad
4. Magnhild Sætereng

Falstadsenteret - stiftelsen, rådet

 

Robert Svarva
– vara Alf Magnar Reberg
Hege Eggen Bøvre
– vara Arne Groven

Fjellstyre – skogn

Lars P Holan (leder)
- vara Lars Waade
Solbjørg Eggen
- Anette Dalheim
Tor Oluf Kjølen
- vara Sigurd Flø Gustad
Bo Rotmo
- vara Audun Brenne
Heidi Skånes
- vara Bjarne Berre 

Trondheim havn - repskap

Robert Svarva
– personlig vara: Alf Magnar Reberg 

Heimevernsnemnd  


Medlemmer:
Per Jarle Eriksen
Børge Lund
Varamedlemmer:
1. Lars Waade
2. Kristin Aas

Innherred interkommunale legevakt - rep.skap


Medlemmer:
Robert Svarva
Ingrid Hallan
Varamedlemmer:
1. Per Einar Weiseth
2. Ragnhild Skjerve
3. Anita Ravlo Sand 

Innherred renovasjon representantskap  

 

Robert Svarva
– personlig vara: Alf Magnar Reberg
Kaja Skårdal Hegstad
– personlig vara Thomas Tyldum
Andreas J. Hjelmstad
– personlig vara Per Einar Weiseth

Klagenemnd

Medlemmer:
Jarle Øra
Laila Aunet
Atle Sjaastad
Lars Forberg
Janne Jørstad

Varamedlemmer:
1. Kristan Haugen
2. Arild Børseth
3. Kari Kjerkol 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger

 

Politiker:
Guro Skjetne (leder)
– personlig vara Kai Lennert Johansen
Anne Grete Krogstad
– personlig vara May Jorunn Barlien
Karl Meinert Buchholdt
– personlig vara Børge Lund

Bruker:
Olav Sørheim (nestleder)
– personlig vra Øyvind Haugberg
Knut Vodal
– personlig vara Odd Harald Bjørnøy
Grete Brønstad Hokstad
– personlig vara Atle Bakken
I tillegg utpeker rådmannen 3 representanter med vararepresentanter 

Kommuneskogene, styret forMedlemmer:
John Grønli, leder
Hilde Haugan Hynne, nestleder
Brit Deviktangen
Bjørn Grenne
Line Alfnes

Varamedlemmer:
1. Jon Hiberg
2. Harald Berg
3. Ingvild Berg Fordal 

KomRev Trøndelag IKS  (fylkesenhet for kommunal revisjon)

Robert Svarva
- varamedlem Alf Magnar Reberg
Jostein Trøite
- varamedlem Anita Ravlo Sand

KomSek Trøndelag IKS  (sekretariat for kontrollutvalg)

Robert Svarva
- varamedlem Alf Magnar Reberg
Jostein Trøite
- varamedlem Anita Ravlo Sand 

Legatstyrene

 

Medlemmer:
Atle Sjaastad, leder
Torny Trøite
Ingrid Soknes Aunet

Varamedlemmer:
1. Kjellrun Støp
2. Kim Heggelund
3. Arne Solem

Ole sandsørs fond


 

Atle Busch
Sigmund Laugsand
Fanny Gausen
Olav Vandsvik

Ole sandsørs legat

Atle Busch
Sigmund Laugsand
Fanny Gausen
Olav Vandsvik

Oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere, representant  

Robert Svarva

Overskattetakstnemnd  Medlemmer:
Elin Aune, leder
Rolf Gaarde, nestleder
Eva Anderssen
Wenche Westrum Sundal
Guri Skjesol
Trond Hustad

Varamedlemmer:
1. Harald Lein
2. Elise Berre
3. Øyvind Haugberg
4. Birgit Bremer Mejdal
5. Kjell Bullen
6. Petter Skogly

Protokollnemnd

 

Medlemmer:
Stig Ove Sommervoll
Anne N. Solberg

Varamedlemmer:
Asbjørn Brustad
Janne Jørstad 

Reinsjø statsalmenning fjellstyre

 

 

Vegard Austmo
– personlig vara Børge Lund
Martin Sivertsen
– personlig vara Kaia Skårdal Hegstad
Ragnar Valstad
– personlig vara Bo Rotmo 

Senter mot incest Nord-Trøndelag (SMISO)

Medlem: Astrid Juberg Vordal
Varamedlemmer: Astrid Saure og Svanhild Enstad 

Skattetakstnemnda

 

Medlemmer:
Erling Dalen, leder
Einar Rønningen, nestleder
Ann Mari Børseth

Varamedlemmer:
1. Vegard Austmo
2. Torbjørn Sirum
3. Hanne Ihler Toldnes 

Skatteutvalg
Medlemmer:
Anne N. Solberg, leder
Arne Solem
Kari Kjerkol
Ingvild Berg
Odd-Einar Langø 

Varamedlemmer:
1. Petter Skogly
2. Else Sirum
3. Leif Ketil Lorentzen 

ValgstyretRobert Svarva (ap), leder                
– vara Ina Helen Kollerud Pedersen (ap)
Alf Magnar Reberg (sp), nestleder
– vara Anita Ravlo Sand (sp)
Hanna Ellisiv Johansen (krf)          
– vara Børge Lund (krf)
Janne Jørstad (frp)                            
– vara Geir Tore Persøy (frp)
Gunnar Løvås (sv)                            
– vara Jostein Trøite (sv)
Anne Cathrine N. Solberg (h)          
– vara Andreas Jenssen Hjelmstad (h)
Karl Meinert Buchholdt (v)             
– vara Ottar Bjerkeseth (v)
Olaug Aasan (mdg)                           
– vara May Jorunn Barlien (mdg) 

Viltnemnda

 

Medlemmer:
Eva Brøndbo, leder
Bård Olav Leangen, nestleder
Tore Olav Hoem
Marie Elisabeth Jonsson
Annbjørn Austmo 

Varamedlemmer:
1. Amund Sand
2. Vegard Austmo
3. Øystein Skei
4. Liv Eriksen
5. Olav Støre
6. Nils Vestrum

Avstemning:

Valgnemndas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Utvalg

 

Administrasjonsutvalget
har 13 faste medlemmer, og består av Formannskapets medlemmer (9) + ansattes representanter (4)

Formannskapet + ansattes representanter(som før)

 Arbeidsmiljøutvalget

Robert Svarva, personlig varamedlem Alf Magnar Reberg
Marie Jonsson, personlig varamedlem Asgeir Persøy
Representanter fra fagforeninger kommer i tillegg

Barn og unges representant

Tone Volden Rostad

Beredskapsråd 

Ordfører, varaordfører, rådmann, 3 kommunalsjefer, havnesjef, brannsjef, repr. NTE Nett, kommuneoverlege, enhetsleder samfunnsutvikling, Leder psykososialt team, HNT HF Sykehuset Levanger,
repr. Mattilsynet, lensmann, områdesjef HV, repr. Røde Kors Lev., repr. Sanitetsforeninger Lev, Sivilforsvaret.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for rådet.

Eldres råd

 

Medlemmer:
Vigdis Skårdal
Jon Wold Mo
Arne Solem
Hans Fredrik Donjem
Olaug Husby
Evelyn Nordli
Olav Støre
Guri Skjesol

Varamedlemmer:
1. Odd Harald Bjørnøy
2. Gerd Haugberg
3. Gunnvor Arnstad
4. Magnhild Sætereng

Falstadsenteret - stiftelsen, rådet

 

Robert Svarva
– vara Alf Magnar Reberg
Hege Eggen Bøvre
– vara Arne Groven 

Fjellstyre – skogn

Lars P Holan (leder)
- vara Lars Waade
Solbjørg Eggen
- Anette Dalheim
Tor Oluf Kjølen
- vara Sigurd Flø Gustad
Bo Rotmo
- vara Audun Brenne
Heidi Skånes
- vara Bjarne Berre 

Trondheim havn - repskap

Robert Svarva
– personlig vara: Alf Magnar Reberg 

Heimevernsnemnd  


Medlemmer:
Per Jarle Eriksen
Børge Lund
Varamedlemmer:
1. Lars Waade
2. Kristin Aas

Innherred interkommunale legevakt - rep.skap


Medlemmer:
Robert Svarva
Ingrid Hallan
Varamedlemmer:
1. Per Einar Weiseth
2. Ragnhild Skjerve
3. Anita Ravlo Sand 

Innherred renovasjon representantskap  

 

Robert Svarva
– personlig vara: Alf Magnar Reberg
Kaja Skårdal Hegstad
– personlig vara Thomas Tyldum
Andreas J. Hjelmstad
– personlig vara Per Einar Weiseth

Klagenemnd

Medlemmer:
Jarle Øra
Laila Aunet
Atle Sjaastad
Lars Forberg
Janne Jørstad

Varamedlemmer:
1. Kristan Haugen
2. Arild Børseth
3. Kari Kjerkol 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger

 

Politiker:
Guro Skjetne (leder)
– personlig vara Kai Lennert Johansen
Anne Grete Krogstad
– personlig vara May Jorunn Barlien
Karl Meinert Buchholdt
– personlig vara Børge Lund

Bruker:
Olav Sørheim (nestleder)
– personlig vra Øyvind Haugberg
Knut Vodal
– personlig vara Odd Harald Bjørnøy
Grete Brønstad Hokstad
– personlig vara Atle Bakken
I tillegg utpeker rådmannen 3 representanter med vararepresentanter 

Kommuneskogene, styret forMedlemmer:
John Grønli, leder
Hilde Haugan Hynne, nestleder
Brit Deviktangen
Bjørn Grenne
Line Alfnes

Varamedlemmer:
1. Jon Hiberg
2. Harald Berg
3. Ingvild Berg Fordal 

KomRev Trøndelag IKS  (fylkesenhet for kommunal revisjon)

Robert Svarva
- varamedlem Alf Magnar Reberg
Jostein Trøite
- varamedlem Anita Ravlo Sand

KomSek Trøndelag IKS  (sekretariat for kontrollutvalg)

Robert Svarva
- varamedlem Alf Magnar Reberg
Jostein Trøite
- varamedlem Anita Ravlo Sand 

Legatstyrene

 

Medlemmer:
Atle Sjaastad, leder
Torny Trøite
Ingrid Soknes Aunet

Varamedlemmer:
1. Kjellrun Støp
2. Kim Heggelund
3. Arne Solem

Ole sandsørs fond


 

Atle Busch
Sigmund Laugsand
Fanny Gausen
Olav Vandsvik

Ole sandsørs legat

Atle Busch
Sigmund Laugsand
Fanny Gausen
Olav Vandsvik

Oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere, representant  

Robert Svarva

Overskattetakstnemnd  Medlemmer:
Elin Aune, leder
Rolf Gaarde, nestleder
Eva Anderssen
Wenche Westrum Sundal
Guri Skjesol
Trond Hustad

Varamedlemmer:
1. Harald Lein
2. Elise Berre
3. Øyvind Haugberg
4. Birgit Bremer Mejdal
5. Kjell Bullen
6. Petter Skogly

Protokollnemnd

 

Medlemmer:
Stig Ove Sommervoll
Anne N. Solberg

Varamedlemmer:
Asbjørn Brustad
Janne Jørstad 

Reinsjø statsalmenning fjellstyre

 

 

Vegard Austmo
– personlig vara Børge Lund
Martin Sivertsen
– personlig vara Kaia Skårdal Hegstad
Ragnar Valstad
– personlig vara Bo Rotmo 

Senter mot incest Nord-Trøndelag (SMISO)

Medlem: Astrid Juberg Vordal
Varamedlemmer: Astrid Saure og Svanhild Enstad 

Skattetakstnemnda

 

Medlemmer:
Erling Dalen, leder
Einar Rønningen, nestleder
Ann Mari Børseth

Varamedlemmer:
1. Vegard Austmo
2. Torbjørn Sirum
3. Hanne Ihler Toldnes 

Skatteutvalg
Medlemmer:
Anne N. Solberg, leder
Arne Solem
Kari Kjerkol
Ingvild Berg
Odd-Einar Langø 

Varamedlemmer:
1. Petter Skogly
2. Else Sirum
3. Leif Ketil Lorentzen 

ValgstyretRobert Svarva (ap), leder                
– vara Ina Helen Kollerud Pedersen (ap)
Alf Magnar Reberg (sp), nestleder
– vara Anita Ravlo Sand (sp)
Hanna Ellisiv Johansen (krf)          
– vara Børge Lund (krf)
Janne Jørstad (frp)                            
– vara Geir Tore Persøy (frp)
Gunnar Løvås (sv)                            
– vara Jostein Trøite (sv)
Anne Cathrine N. Solberg (h)          
– vara Andreas Jenssen Hjelmstad (h)
Karl Meinert Buchholdt (v)             
– vara Ottar Bjerkeseth (v)
Olaug Aasan (mdg)                           
– vara May Jorunn Barlien (mdg) 

Viltnemnda

 

Medlemmer:
Eva Brøndbo, leder
Bård Olav Leangen, nestleder
Tore Olav Hoem
Marie Elisabeth Jonsson
Annbjørn Austmo 

Varamedlemmer:
1. Amund Sand
2. Vegard Austmo
3. Øystein Skei
4. Liv Eriksen
5. Olav Støre
6. Nils Vestrum

         Til toppen av siden 

Forslag til vedtak:

Valgnemndas forslag på medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2015-2019, legges fram i møtet

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.12.2015 10:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051