Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.12.15 - FO 27/15 - Spørsmål fra Andreas Hjelmstad (H) - klarhet i vedtak 53/15 Innherred Renovasjon, lik tjeneste for medlemskommunene

Kommunestyresak 53/15 Innherred Renovasjon – Lik tjeneste for medlemskommunene. Forståelsen om hva vedtaket i denne saken faktisk innebærer.

Viser også til at det er fremmet anke på vedtaket i denne saken fra Tomtvasslaget.

Denne saken har medført en hel del forvirring om hva som faktisk ligger i vedtaket:

Det kan synes for at Innherred Renovasjon (IR) tolker vedtaket dit hen at det snarlig skal innføres tvungen renovasjon i hytteområdene, og er allerede i gang med å planlegge renovasjonstorg for kontainere. Vi er ikke kjent med at hytteforeningene er kontaktet i sakens anledning, og det er i så fall i strid med kommunestyrets vedtak.

Hytte-eierne, representert ved Tomtvasslaget, er av en helt annen oppfatning:

De fremholder at forutsetningen for å innføre tvungen renovasjon i områdene ved Tomtvatnet og Vulusjøen er at Forurensningsloven §27 kan legges til grunn, og det samme hevder faktisk Innherred Renovasjon selv. (Avisinnlegg v/informasjonsmedarbeider Øyfrid S. Knudsen.)

I denne saken er det viktig at en har et riktig bilde av de faktiske forhold:

Det er ikke slik at en kan plassere renovasjonsdunker ved de enkelte hyttene. Den enkelte hytte-eier tar det lille som er av avfall med i ryggsekken og ned til bilen, og tar det med hjem til renovasjonsdunker en allerede betaler for. Dersom en innfører tvungen renovasjon så blir det ingen endring i selve renovasjons-bildet, men man innfører et omfattende transportsystem som synes helt overflødig.

Lastebiltransport av kontainere opp og ned fra fjellet er energikrevende, og følgelig belastende for miljøet.

Forurensningsloven §27 forutsetter at det foreligger en forurensning, men etter som det pr dato ikke foreligger noen påvisbar forurensning i det aktuelle området, må en vente med å iverksette tiltak til problemstillingen blir reell.


Spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren ta initiativ til at denne saken blir fremmet for kommunestyret på nytt, og da med forslag til vedtak som er egnet til å skape en felles forståelse for hva som ligger i vedtaket?

Andreas Jenssen Hjelmstad- klikk for personkort
Andreas Jenssen Hjelmstad, Høyre

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 17.12.2015 10:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051