Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.12.15 - FO 26/15 - Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - økning av antall ansatte i 100 % stilling i helse- og omsorgsyrket

I Levanger kommune er ca. 545 arbeidstakere ansatt i helse- og omsorgstjenesten. Av disse er ca. 110 av dem ansatt i en 100 % stilling, resten som er 80 % av arbeidsstyrken har stillingsstørrelser på 15 % og oppover. Det betyr at mange arbeidstakere er tilknyttet tjenesten i små stillinger og bruken av vikarer er økende.

For brukere av disse tjenestene blir dette uoversiktlig og uforutsigbart da det blir mange å forholde seg til. For de som er ansatt i små stillinger betyr dette at de også får et uforutsigbart stressende familieliv på jakt etter arbeid i ukedager og i helgene for å få endene til å møtes.

Omsorgsboliger og sykehjem i kommunen skal være et sted eldre kan leve aktive liv så lenge de klarer. Det er bare mulig dersom det er nok ansatte på jobb og samspill og gjensidig trygghet mellom bruker og ansatt er god. Blir det for mange ansatte å forholde seg til vil tryggheten og verdigheten avta.

I 2014 brukte Levanger kommune 52 millioner kroner i vikarutgifter. Dette er penger som i stedet bør brukes på faste og hele stillinger. Det er kjent at deltidsproblematikken påvirker kvaliteten i tjenesten, rekruttering, utdanning av helsepersonell og likestilling. SV mener derfor at det blir ekstra viktig å arbeide politisk for å endre praksisen med å ansette i deltidsstillinger i helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Hele stillinger gjør yrket mer attraktivt å utdanne seg til og vil gi en bedre omsorg. Kontinuitet blant ansatte vil føre til økt kvalitet på tjenesten og at brukerne får en bedre hverdag med økt grad av mestring. Budsjettet for 2016 og i økonomiplanen 2016- 2019 viser at det vil bli en nedgang i antall sykehjemsplasser i kommunen. Dette betyr en høyere terskel for å få plass på sykehjem i framtida. Samtidig ser vi at det vil bli en økning i antall omsorgsboliger og at de som får omsorgsbolig i framtida tidligere var berettiget en sykehjemsplass. Resultatet slik SV ser det vil være at tjenesten trenger flere i faste og hele stillinger for å øke kvaliteten og kompetanse i tjenesten.

I 2013 fikk den rødgrønne regjeringen gjennom en ny lov som skulle sikre en positiv utvikling på dette området og dette sa LO lederen Gerd Kristiansen og arbeidsminister Anniken Huitfeldt etter at loven var vedtatt:

«Dette er en milepæl. Ansatte, spesielt i helsesektoren, slipper å kjempe for å få større stillinger. Med dette lovforslaget får de rett på stillinger tilsvarende det de faktisk har jobbet det siste året. Nå må jobben gjøres ute på arbeidsplassene sammen med de tillitsvalgte, sa Kristiansen»

«Deltidsansatte får nå en lovfestet rett til en stillingsandel som står i stil med hvor mye de faktisk jobber. Det innebærer rett til utvidet stillingsprosent som samsvarer med den reelle arbeidstiden. – Dette er et viktig tiltak i kampen mot ufrivillig deltid, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt»   


Mitt spørsmål til ordføreren blir da:

Hvilke tanker har ordføreren rundt dette og hva ønsker ordføreren å gjøre for å øke antall ansatte i 100 % stilling i helse- og omsorgsyrket i 2016 og i økonomiplanperioden?

Gunnar Morten Løvås - klikk for personkort
Gunnar Morten Løvås, SV

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 17.12.2015 10:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051