Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.10.15 - sak 71/15 - Valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2015 - 2019

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2015/6415
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 14.10.15 71/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Som Levanger kommunes representanter og vararepresentanter til fylkesmøtet i KS for perioden 2015-2019, velges:  ……………………….. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Brev fra KS region-/fylkesadministrasjon, datert 7.9.15 


Saksopplysninger:

I henhold til ”Vedtekter i KS” skal valg til KS’ organer foretas av de konstituerende møter i kommunestyrer og fylkesting. Valg av tillitsvalgte til Landstinget, Landsstyret, Hovedstyret, Fylkesmøter og Fylkesstyrer i KS fra kommuner og fylkeskommuner skal velges blant folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner.  

Fylkesmøtet er KS’ øverste organ i fylket. Fylkesmøtets primære oppgave er å velge delegater til Landstinget og å velge fylkesstyre, jfr. vedtektenes §§ 4 og 12. Fylkesmøtet skal minst avholdes hvert 4. år, innen utgangen av det året det er holdt valg til kommunestyre og fylkesting.

Fylkesmøtet avholder forøvrig møte når en tredel av kommunene/fylkeskommunene anmoder om det, eller når fylkesstyret bestemmer det.

Hver kommune velger representanter med vararepresentanter på bakgrunn av folketallet pr. 1.1. det år valg til kommunestyret avholdes.

I henhold til Levanger kommunes folketall skal kommunestyret oppnevne 3 representanter.

Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter eller kommunalråder utgått fra disse i kommunestyrets konstituerende møte. Ordføreren bør være blant representantene.

Vurdering:

Med henvisning til det som er nevnt foran legges saken fram for kommunestyret som bes foreta valg av kommunens representanter med vararepresentanter til Kommunenes sentralforbunds organer for perioden 2015-2019

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 15.10.2015 06:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051