Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.10.15 - sak 69/15 - Valg av komitéer for perioden 2015 - 2019

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2015/6415
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 14.10.15 69/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til driftskomiteén i Levanger for perioden 2015-2019:

Medlemmer:        ………………………………

Varamedlemmer: ………………………………

Som leder velges:………………………………..

Som nestleder velges: …………………………..

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til plan- og utviklingskomiteén i Levanger for perioden 2015-2019:

Medlemmer:        ………………………………

Varamedlemmer: ………………………………

Som leder velges:………………………………..

Som nestleder velges: ………………………….. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Det skal velges medlemmer til driftskomiteén og plan- og utviklingskomiteén for perioden 2011 – 2015. 

Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder, jfr. kommunelovens § 10.

Kommuneloven § 35 nr. 4 fastsetter at valg av medlemmer til folkevalgte organ foregår som forholdsvalg etter reglene i kommuneloven § 36, dersom minst et medlem av forsamlingen krever det. Hvis ikke, holdes valget som avtalevalg etter reglene i kommuneloven § 38a. Når det gjelder kjønnsrepresentasjon og kjønnsmessig balanse gjelder samme regler som for valg av formannskap.

I Levanger kommune skal det velges 11 medlemmer til komitéene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 15.10.2015 06:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051