Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.10.15 - sak 66/15 - Valg av ordfører for perioden 2015 - 2019

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2015/6415
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 14.10.15 66/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Som ordfører for valgperioden 2015-2019, velges:…………………………… 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kommunestyret skal i ifølge Kommunelovens § 9 velge ordfører blant formannskapets medlemmer. 

Valget foretas som flertallsvalg og gjelder for hele valgperioden. Den som skal velges etter bare en avstemming, må ha fått flertall, dvs. mer enn 50% av de avgitte stemmene i første runde. Blanke stemmer skal også regnes med når en skal avgjøre om flertallskravet er oppfylt. Dersom ingen oppnår tilstrekkelig stemmetall, må det holdes en avstemming i samme møte. Ved denne avstemmingen blir den som får flest stemmer valgt til ordfører (enkelt flertall).

Dersom flere får likt stemmetall ved denne avstemmingen, avgjøres valget ved loddtrekning.

Til toppen av siden





Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 15.10.2015 06:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051