Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.10.15 - sak 65/15 - Valg av formannskap for perioden 2015 - 2019

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2015/6415
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 14.10.15 65/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Formannskapet i Levanger for perioden 2015-2019:

Medlemmer: ………………………………

Varamedlemmer: ……………………………… 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Valg av formannskap for perioden 2015– 2019 skal skje i kommunestyrets konstituerende møte.  

Hvem som er utelukket fra valg, og hvem som kan kreve seg fritatt, går fram av kommunelovens § 14. Lovens § 8 nr. 2 fastsetter at valget skal holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Reglene for gjennomføringa av valget er tatt inn i kommunelovens §§ 36 – 37 (forholdsvalg) og § 38a (avtalevalg).

Det er bare de faste medlemmene i kommunestyret, som kan velges som medlemmer til formannskapet, jfr. Kommunelovens §8.

Ved forholdsvalg stiller kommuneloven krav om kjønnsmessig balanse mellom kandidatene på listeforslagene, jfr. §36 nr. 2, og mellom de som blir valgt inn som representanter for hver liste, jfr. § 37 nr. 3. Ved avtalevalg stiller kommunelovens § 38a nr. 3 krav om at det skal være kjønnsmessig balanse mellom de medlemmene som blir valgt, når en ser på organet under ett.

I Levanger kommune skal det velges 9 medlemmer til formannskapet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 15.10.2015 06:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051