Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.10.15 - sak 64/15 - Valgoppgjør 2015 - Levanger kommune

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2015/5949
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 14.10.15 64/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyrevalget 2015 godkjennes i samsvar med valgstyrets møtebok.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Valglovens § 13-4.

Vedlegg:

1

Møtebok for kommunestyrevalget 2015 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Møtebok for fylkestingsvalget 2015


Saksopplysninger:

I Levanger kommune ble det avholdt Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 14. september 2015

Vedlagte møtebok viser valgresultatet og nedenfor følger valgstyrets behandling i forbindelse med valget.

Valglovens § 13-4 sier følgende:

”Det nyvalgte fylkestinget treffer vedtak om fylkestingsvalget er gyldig. Det nyvalgte kommunestyret treffer vedtak om kommunestyrevalget er gyldig.”

Vurdering:

Rådmannen tilrår at kommunestyret vedtar at valget er gyldig.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 15.09.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Møtebok for Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015 godkjennes. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 15.10.2015 06:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051