Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.10.15 - Konstituering

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 14.10.15
Tid: kl. 17:00 - 18:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

 Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail, kopier inn all tekst i mottakerfelt) 

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 63/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak video
PS 64/15 Valgoppgjør 2015 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 65/15 Valg av formannskap for perioden 2015 - 2019 utredning vedtak video
PS 66/15 Valg av ordfører for perioden 2015 - 2019 utredning vedtak video
PS 67/15 Valg av varaordfører for perioden 2015 - 2019 utredning vedtak video
PS 68/15 Valg av kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019 utredning vedtak video
PS 69/15 Valg av komitéer for perioden 2015 - 2019 utredning vedtak video
PS 70/15 Valg av representanter til samkommunestyret for perioden 2015-2019 utredning  vedtak video 
PS 71/15 Valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2015 - 2019 utredning  vedtak video 
PS 72/25 Oppnevning av valgnemnd utredning  vedtak video 

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31+4 av 35. 

Navn Part Funksjon  Møter  Merknad
Robert Svarva ap medlem x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem - forfall
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem - forfall
Eva Høyem Anderssen sp medlem - forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Synnøve Fløttum ap  vara  Svein Erik Veie 
Ingvill Berg Fordal ap vara x Ina Helen Kollerud Pedersen
Silje Augdal Friberg  sp  vara  Anita Ravlo Sand 
Erik Undlien sp vara x Eva Høyem Anderssen

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

         Til toppen av siden

 

 

PS 63/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Stig Ove Sommervoll og Olaug Julie Aasan

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Stig Ove Sommervoll og Olaug Julie Aasan
        Til toppen av siden

 

 

PS 64/15 Valgoppgjør 2015 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyrevalget 2015 godkjennes i samsvar med valgstyrets møtebok.
        Til toppen av siden

 

 

PS 65/15 Valg av formannskap for perioden 2015 - 2019

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Janne Kathrine Jørstad Larsen, Olav Strid og Ottar Bjerkeset ble valgt som tellekorps.

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti følgende forslag til representanter i formannskapet 2015-2019:

 1. Robert Svarva
 2. Alf Magnar Reberg
 3. Ina Helen Kollerud Pedersen
 4. Kai Lennert Johansen
 5. Astrid Juberg Vordal
 6. Børge Lund
 7. Anita Ravlo Sand
 8. Ingrid O Hallan
 9. Bjørg Boneng
 10. Khalil Obeed
 11. Olav Strid
 12. Svein Erik Veie
 13. Asbjørn Brustad
 14. Hanna Ellisiv Johansen
 15. Linn Beate Tromsdal


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av Venstre og Fremskrittspartiet følgende forslag til representanter i formannskapet 2015-2019:

 1. Karl Meinert Buchholdt
 2. Geir Tore Persøy
 3. Ottar Bjerkeset
 4. Janne Katrine Jørstad Larsen


Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet på vegne av Høyre følgende forslag til representanter i formannskapet 2015-2019:

 1. Anne Kathrine Nordhammer Solberg
 2. Andreas Jenssen Hjelmstad
 3. Knut Sigurd Hjelmstad


Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet på vegne av Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti følgende forslag til representanter i formannskapet 2015-2019:

 1. Jostein Trøite
 2. Olaug Julie Aasan
 3. Gunnar Morten Løvås 


Løvås trakk deretter sitt forslag til listeforslag. 

Avstemning:

Janne Kathrine Jørstad Larsen, Olav Strid og Ottar Bjerkeset ble enstemmig valgt som tellekorps.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fikk 28 stemmer

Venstre og Fremskrittspartiet fikk 4 stemmer

Høyre fikk 3 stemmer 

VEDTAK:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Formannskapet i Levanger for perioden 2015-2019:

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Robert Svarva
 2. Alf Magnar Reberg
 3. Ina Helen Kollerud Pedersen
 4. Kai Lennert Johansen
 5. Astrid Juberg Vordal
 6. Børge Lund
 7. Anita Ravlo Sand
 8. Ingrid O Hallan


Varamedlemmer:

 1. Bjørg Boneng
 2. Khalil Obeed
 3. Olav Strid
 4. Svein Erik Veie
 5. Asbjørn Brustad
 6. Hanna Ellisiv Johansen
 7. Linn Beate Tromsdal


Venstre og Fremskrittspartiet:

Medlemmer:

 1. Karl Meinert Buchholdt 


Varamedlemmer:

 1. Geir Tore Persøy
 2. Ottar Bjerkeset
 3. Janne Katrine Jørstad Larsen
          Til toppen av siden

 

 

PS 66/15 Valg av ordfører for perioden 2015 - 2019

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgende forslag til vedtak:

Som ordfører for valgperioden 2015-2019, velges Robert Svarva

Avstemning:

Heieraas sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Som ordfører for valgperioden 2015-2019, velges Robert Svarva
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 67/15 Valg av varaordfører for perioden 2015 - 2019

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet på vegne av DNA, KRF og SP følgende forslag til vedtak:
Som varaordfører for valgperioden 2015-2019, velges: Alf Magnar Reberg

Avstemning:

Det ble framsatt krav av Gunnar Morten Løvås (SV) om skriftlig avstemning.

Tellekorps: Janne Kathrine Jørstad Larsen, Olav Strid og Ottar Bjerkeset

Alf Magnar Reberg fikk 31 stemmer
4 hadde avgitt blanke stemmer

VEDTAK:

Som varaordfører for valgperioden 2015-2019, velges: Alf Magnar Reberg
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 68/15 Valg av kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Som kontrollutvalg for perioden 2015-2019 velges:

Medlemmer:

 • Hans Heieraas
 • Anne Grete Hojem
 • Johan Fossan
 • Asbjørn Folkvord
 • Mette Jørstad


Varamedlemmer:

 1. Gerd Haugberg
 2. John Grønli
 3. Gerd T Heggdal
 4. Solfrid Irene Voldseth
 5. Anders Dalane
 6. Sverre Ronglan


Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

 • Leder: Hans Heieraas
 • Nestleder: Asbjørn Folkvord


Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

 • Leder: Asbjørn Folkvord


Avstemning:

Hjelmstads forslag på medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

Hjelmstads forslag på leder til kontrollutvalget fikk 31 stemmer.

Trøites forslag på leder til kontrollutvalget fikk 4 stemmer.

Hans Heieraas er dermed valgt som leder.

Hjelmstads forslag på nestleder til kontrollutvalget enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Som kontrollutvalg for perioden 2015-2019 velges:

Medlemmer:

 • Hans Heieraas
 • Anne Grete Hojem
 • Johan Fossan
 • Asbjørn Folkvord
 • Mette Jørstad


Varamedlemmer:

 1. Gerd Haugberg
 2. John Grønli
 3. Gerd T Heggdal
 4. Solfrid Irene Voldseth
 5. Anders Dalane
 6. Sverre Ronglan


Leder: Hans Heieraas
Nestleder: Asbjørn Folkvord
        Til toppen av siden

 

 

PS 69/15 Valg av komitéer for perioden 2015 - 2019

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti følgende forslag til representanter i driftskomiteen 2015-2019:

 1. Kari Johanne Kjerkol
 2. Asbjørn Brustad
 3. Kristin Aas
 4. Khalil Obeed
 5. Stig Ove Sommervoll
 6. Knut Holmen
 7. Silje Augdal Friberg
 8. Hanna Ellisiv Johansen
 9. Magne Nydal
 10. Erik Undlien
 11. Synnøve Fløttum
 12. Laila Merethe Inderberg
 13. Arne Robert Groven
 14. Rolf Inge Elvbakken
 15. Line Thorsen
 16. Anne Støckert Hagen
 17. Per Martin Øfsti


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av Venstre følgende forslag til representanter i driftskomiteen 2015-2019:

 1. Atle Busch
 2. Helle Røstad Aunan
 3. Kristan Haugen
 4. Kjellrun Støp


Jostein Trøite (SV) fremmet på vegne av Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti følgende forslag til representanter i driftskomiteen 2015-2019:

 1. Olaug Julie Aasan
 2. Oda Amalie Kise Hjertstrøm
 3. Guro Skjetne
 4. Sølvi Helene Sæther


Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet på vegne av Høyre følgende forslag til representanter i driftskomiteen 2015-2019:

 1. Anne Kathrine Nordhammer Solberg
 2. Kim Karim Nilsen
 3. Lill Trude Myrslo
 4. Julianne Hjelmstad
 5. Andreas Jenssen Hjelmstad


Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti:
Som leder i DK velges: Kari Johanne Kjerkol
Som nestleder i DK velges: Asbjørn Brustad

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti følgende forslag til representanter i plan- og utviklingskomiteen 2015-2019:

 1. Nina Berget
 2. Eva Høyem Anderssen
 3. Olav Strid
 4. Randi Johanne Nessemo
 5. Lars Petter Holan
 6. Svein Erik Veie
 7. Bjørg Boneng
 8. Ola Skilbrigt
 9. Ingebjørg Roel Bye
 10. Ingvill Berg Fordal
 11. Harry Gilberg
 12. Lars Forberg
 13. Arild Børseth
 14. Inger Lise Utler Hemb
 15. Hallvard Svendgård
 16. Kirsten Marie Lynum
 17. Rolf Terje Pettersen


Geir Tore Persøy (FRP) fremmet på vegne av Fremskrittspartiet følgende forslag til representanter i plan- og utviklingskomiteen 2015-2019:

 1. Geir Tore Persøy
 2. Asgeir Persøy
 3. Janne Katrine Jørstad Larsen
 4. Inge Johansen


Jostein Trøite (SV) fremmet på vegne av Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti følgende forslag til representanter i plan- og utviklingskomiteen 2015-2019:

 1. Gunnar Morten Løvås
 2. Bo Rotmo
 3. Marie Elisabeth Jonsson
 4. Kaja Skårdal Hegstad


Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet på vegne av Høyre følgende forslag til representanter i plan- og utviklingskomiteen 2015-2019:

 1. Knut Sigurd Hjelmstad
 2. Per Olav Gilstad
 3. Ivar Haarstad
 4. Lars Erik Ertsås
 5. Kim Karim Nilsen


Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti følgende

Som leder i PUK velges: Nina Elisabeth Berget
Som nestleder i PUK velges: Eva Høyem Anderssen

Avstemning:

Tellekorps: Janne Kathrine Jørstad Larsen, Olav Strid og Ottar Bjerkeset. 

Driftskomiteen:

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fikk 25 stemmer

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne fikk 3 stemmer

Venstre fikk 4 stemmer

Høyre fikk 3 stemmer

Lunds forslag på leder i driftskomiteen enstemmig vedtatt.

Lunds forslag på nestleder i driftskomiteen enstemmig vedtatt.

Plan- og utviklingskomiteen:

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fikk 25 stemmer

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne fikk 3 stemmer

Fremskrittspartiet fikk 4 stemmer

Høyre fikk 3 stemmer

Heieraas forslag på leder i plan- og utviklingskomiteen enstemmig vedtatt.

Heieraas forslag på nestleder i plan- og utviklingskomiteen vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Driftskomiteen i Levanger for perioden 2015-2019:

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Kari Johanne Kjerkol
 2. Asbjørn Brustad
 3. Kristin Aas
 4. Khalil Obeed
 5. Stig Ove Sommervoll
 6. Knut Holmen
 7. Silje Augdal Friberg
 8. Hanna Ellisiv Johansen


Varamedlemmer:

 1. Magne Nydal
 2. Erik Undlien
 3. Synnøve Fløttum
 4. Laila Merethe Inderberg
 5. Arne Robert Groven
 6. Rolf Inge Elvbakken
 7. Line Thorsen
 8. Anne Støckert Hagen
 9. Per Martin Øfsti


Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti:

Medlemmer:

 1. Olaug Julie Aasan 


Varamedlemmer:

 1. Oda Amalie Kise Hjertstrøm
 2. Guro Skjetne
 3. Sølvi Helene Sæther


Venstre:

Medlemmer:

 1. Atle Busch


Varamedlemmer:

 1. Helle Røstad Aunan
 2. Kristan Haugen
 3. Kjellrun Støp


Høyre:

Medlemmer:

 1. Anne Kathrine Nordhammer Solberg

Varamedlemmer:

 1. Kim Karim Nilsen
 2. Lill Trude Myrslo
 3. Julianne Hjelmstad
 4. Andreas Jenssen Hjelmstad (utgår, jfr. regler for antall)


Som leder DK velges: Kari Johanne Kjerkol

Som nestleder DK velges: Asbjørn Brustad

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til plan- og utviklingskomiteen i Levanger for perioden 2015-2019: 

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Nina Berget
 2. Eva Høyem Anderssen
 3. Olav Strid
 4. Randi Johanne Nessemo
 5. Lars Petter Holan
 6. Svein Erik Veie
 7. Bjørg Boneng
 8. Ola Skilbrigt


Varamedlemmer:

 1. Ingebjørg Roel Bye
 2. Ingvill Berg Fordal
 3. Harry Gilberg
 4. Lars Forberg
 5. Arild Børseth
 6. Inger Lise Utler Hemb
 7. Hallvard Svendgård
 8. Kirsten Marie Lynum
 9. Rolf Terje Pettersen


Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti:

Medlemmer:

 1. Gunnar Morten Løvås


Varamedlemmer:

 1. Bo Rotmo
 2. Marie Elisabeth Jonsson
 3. Kaja Skårdal Hegstad


Fremskrittspartiet:

Medlemmer:

 1. Geir Tore Persøy


Varamedlemmer:

 1. Asgeir Persøy
 2. Janne Katrine Jørstad Larsen
 3. Inge Johansen


Høyre:

Medlemmer:

 1. Knut Sigurd Hjelmstad


Varamedlemmer:

 1. Per Olav Gilstad
 2. Ivar Haarstad
 3. Lars Erik Ertsås
 4. Kim Karim Nilsen (utgår, jfr. regler for antall)


Som leder PUK velges: Nina Berget
Som nestleder PUK velges: Eva Høyem Anderssen
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 70/15 Valg av representanter til samkommunestyret for perioden 2015-2019

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video 

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet følgende forslag til representanter i samkommunestyret 2015-2019:

 1. Robert Svarva
 2. Alf Magnar Reberg
 3. Ina Helen Kollerud Pedersen
 4. Kai Lennert Johansen
 5. Astrid Juberg Vordal
 6. Børge Lund
 7. Anita Ravlo Sand
 8. Ingrid O Hallan
 9. Bjørg Boneng
 10. Khalil Obeed
 11. Olav Strid
 12. Svein Erik Veie
 13. Asbjørn Brustad
 14. Hanna Ellisiv Johansen
 15. Linn Beate Tromsdal


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av Venstre og Fremskrittspartiet følgende forslag til representanter i samkommunestyret 2015-2019:

 1. Janne Katrine Jørstad Larsen
 2. Ottar Bjerkeset
 3. Geir Tore Persøy
 4. Karl Meinert Buchholdt


Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet på vegne av Høyre følgende forslag til representanter i samkommunestyret 2015-2019:

 1. Andreas Jenssen Hjelmstad
 2. Anne Kathrine Nordhammer Solberg
 3. Knut Sigurd Hjelmstad
 4. Lill Trude Myrslo
 5. Ivar Haarstad


Avstemning:

Tellekorps: Janne Kathrine Jørstad Larsen, Olav Strid og Ottar Bjerkeset. 

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fikk 28 stemmer

Venstre og Fremskrittspartiet fikk 4 stemmer

Høyre fikk 3 stemmer

VEDTAK:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Samkommunestyret for perioden 2015-2019:

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Robert Svarva
 2. Alf Magnar Reberg
 3. Ina Helen Kollerud Pedersen
 4. Kai Lennert Johansen
 5. Astrid Juberg Vordal
 6. Børge Lund
 7. Anita Ravlo Sand
 8. Ingrid O Hallan


Varamedlemmer:

 1. Bjørg Boneng
 2. Khalil Obeed
 3. Olav Strid
 4. Svein Erik Veie
 5. Asbjørn Brustad
 6. Hanna Ellisiv Johansen
 7. Linn Beate Tromsdal


Venstre og Fremskrittspartiet:

Medlemmer:

 1. Janne Katrine Jørstad Larsen


Varamedlemmer:

 1. Ottar Bjerkeset
 2. Geir Tore Persøy
 3. Karl Meinert Buchholdt
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 71/15 Valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2015 - 2019

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video 

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Som Levanger kommunes representanter og vararepresentanter til fylkesmøtet i KS for perioden 2015-2019, velges: 

Medlemmer:


Varamedlemmer:

 1. Olaug Julie Aasan
 2. Børge Lund
 3. Ina Helen Kollerud Pedersen
 4. Jostein Trøite
 5. Anne Kathrine Nordhammer Solberg


Avstemning:

Heieraas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Som Levanger kommunes representanter og vararepresentanter til fylkesmøtet i KS for perioden 2015-2019, velges: 

Medlemmer:


Varamedlemmer:

 1. Olaug Julie Aasan
 2. Børge Lund
 3. Ina Helen Kollerud Pedersen
 4. Jostein Trøite
 5. Anne Kathrine Nordhammer Solberg
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 72/15 Oppnevning av valgnemnd

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.10.2015 - video 

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag:

Som valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i kommunestyret 18. november 2015 oppnevnes: Formannskapets medlemmer + fra det partiet som ikke er fast medlem i formannskapet 

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag:

Jostein Trøite velges som medlem i valgnemnda fra SV 

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende forslag:

Janne Jørstad velges som medlem i valgnemnda fra FRP

Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende forslag:

Olaug Julie Aasan velges som medlem i valgnemnda fra MDG

Anne Kathrine Nordhammer Solberg (H) fremmet følgende forslag:

Andras Hjelmstad velges som medlem i valgnemnda fra H

Avstemning:

Forslagene fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Som valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i kommunestyret 18. november 2015 oppnevnes:
Formannskapets medlemmer + fra de partiene som ikke er fast medlem i formannskapet: Jostein Trøite, Janne Kathrine Jørstad Larsen, Olaug Julie Aasan og Andreas Jenssen Hjelmstad.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 06.04.2016 09:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051