Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 79/17 - Vann og avløpsgebyr 2018

Geir Jostein Larsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Geir Jostein Larsen
Arkivref. 2017/7758
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 127/17
Kommunestyre 13.12.17 79/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2014-2018 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2018.
  2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2016-2020 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2018.
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2014-2018 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2018.
  2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2016-2020 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2018.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Gebyrgrunnlag vann 2018 png

2

Gebyrgrunnlag avløp  2018 png


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Vann og avløpsgebyr er i kommunen ved forskrift som er vedtatt av kommunestyret i medhold til Vass og avløsanleggslova § 3, og rammeforskriften etter lovens §2.  

Loven bestemmer at gebyret skal bestå av ett engangsgebyr (tilkoblingsgebyr) og et årsgebyr. Gebyret fastsettes av kommunen.

Gebyret skal – helt eller delvis – dekke kommunens beregnede utgifter med anlegg og drift av ledningsnett som er felles for alle eiendommer, herunder renseanlegg av enhver art.

Etter forskriften skal gebyrfastsettelsen baseres på et regnskapsgrunnlag, hvor både kapitalkostnader ved avskriving av varige anlegg og årlige driftsutgifter er tatt med.

For å utjevne svingninger i gebyr kan kommunen i enkelte år ha overskudd på regnskapet, ved at overskuddet avsettes til bundet driftsfond som brukes i år med underskudd. I løpet av en beregningsperiode på maks 5 år skal regnskapet gå tilnærmet i balanse.

Vurdering:

Det foreslås ingen endringer på fastbeløpet for vann og avløp.

Det foreslås ingen endring på tilkoblingsavgiften for vann og avløp.

I kommunestyret den 21.06 .2017 Sak 43-17 ble vann – avløpsgebyr for 2017 redusert til Kr.8,00 pr.m3 for vann og til Kr. 14,92 pr.m3 for avløp, dette for å redusere oppspart bundet selvkostfond.

For året 2018 må avgiften igjen legges på et nivå som gir tilnærmet inndekning av kostnadene.

Det foreslås en m3 pris for vann på Kr. 10,30, og en m3pris for avløp på Kr. 18,40.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051