Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 74/17 - Spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg - prioritering av søknader 2017/2018

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2017/7871
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 06.12.17 31/17
Kommunestyret 13.12.17 74/17

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2017/2018:

Ordinære idrettsanlegg:

1)     Levanger judoklubb - rehabilitering av gamle Frol vgs til judohall (gjentatt)

2)     Sportsklubben Nessegutten - asfaltert turveg Nesseguttbanen (gjentatt)

3)     Levanger kommune - Skateanlegg Stadionparken (fornyet)

4)     Levanger kommune - Friplassen Frol barneskole (fornyet)

5)     Levanger kommune - Lysanlegg Stadionparken (fornyet)

6)     Levanger kommune - Minivelodrom (fornyet)

7)     Levanger kommune - Skateanlegg Levanger u-skole (fornyet)

8)     IL Sverre - 11er kunstgressbane Elberg stadion (fornyet)

9)     Levanger kommune - 7er kunstgressbane Frol barneskole (fornyet)

10)  Levanger kommune - Rehabilitering av Skognhallen (fornyet)

11)  Levanger judoklubb - Klubbhus judohall (fornyet)

12)  Ekne IL - rehabilitering av klubbhus Ekne stadion (fornyet)

13)  Levanger kommune - Turveg Levanger stadion (ny)

14)  Levanger fritidspark AS - Kunstgressbane for toppfotball med vannings- og undervarmeanlegg (fornyet)

15)  Levanger kommune - Flytebrygge Levanger bystrand, Moan (ny)

16)  Innherred kajakklubb - Båthus for kajakk, Sjøbadet småbåthavn (ny)

17)  Levanger kommune - Flytebrygge Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

18)  Levanger jeger- og fiskerlag - Bane for løpende villsvin (fornyet)

19)  Levanger kommune - Sanitæranlegg Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

20)  Levanger kommune - Sandvolleyballbaner Levanger stadion (ny)

21)  Levanger fritidspark AS - Rehabilitering lys friidrettsbane Levanger stadion (ny)

22)  Levanger Sportsskytterlag - Rehabilitering av elektroniske skyteskiver Torsbustaden sportsskytteranlegg (ny)


Nærmiljøanlegg:

1)     Levanger kommune - Aktivitetsområde for basketball Levanger u-skole (fornyet)

2)     Levanger kommune - Kunstgress flerbruksareal Levanger u-skole (fornyet)

3)     Levanger kommune - Område for klatring og turning Frol barneskole (fornyet)

4)     Levanger kommune - Staupshaugen trimtrapp (fornyet)

5)     Levanger kommune - Bordtennis, basket og armgang Frol barneskole (fornyet)

6)     Levanger kommune - Skateområde Frol barneskole (fornyet)

7)     Levanger kommune - Utendørs turneanlegg Levanger u-skole (fornyet)

8)     Levanger kommune - Aktivitetsløype Kjønstadmarka 2 (fornyet)

9)     Levanger kommune - Sti Staup helsehus (fornyet)

10)  Levanger kommune - Utendørs treningsapparat Staup helsehus (fornyet)

11)  Levanger kommune - BMX/trick/ferdighetsløype Levanger u-skole (fornyet)

12)  Levanger kommune - Trimpark Levanger u-skole (fornyet)

13)  Levanger kommune - Hinderløype Levanger u-skole (fornyet)

14)  Levanger kommune - 5er kunstgressbane Levanger u-skole (fornyet)

15)  Levanger kommune - BMX-bane Fossingtrøa (fornyet)

16)  Levanger kommune - Ballbinge Kjønstadmarka 2 (fornyet)

17)  Levanger kommune - Grusbane Kjønstadmarka 2 (fornyet)

18)  Levanger kommune - Lysanlegg nærmiljøanlegg Kjønstadmarka 2 (fornyet)

19)  Levanger kommune - Basketball Nesheim skole (fornyet)

20)  Levanger kommune - Bordtennis Nesheim skole (fornyet)

21)  Levanger kommune - Tursti Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

22)  Holåsen - Holåsen trimtrapp (ny)

23)  Levanger kommune - Basketballbane Ytterøy barne- og u-skole (ny)

24)  Levanger kommune - Bordtennis Ytterøy barne- og u-skole (ny)

25)  OK Skøynar - Holåsen nærmiljøkart (ny)

26)  Levanger kommune - Hinderløype Ytterøy barne- og u-skole (ny)

27)  Levanger kommune - Pumptrack Ytterøy barne- og u-skole (ny)

 Levanger kommune - Skateområde Ytterøy barne- og u-skole (ny)
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2017/2018:

Ordinære idrettsanlegg:

1)     Levanger judoklubb - rehabilitering av gamle Frol vgs til judohall (gjentatt)

2)     Sportsklubben Nessegutten - asfaltert turveg Nesseguttbanen (gjentatt)

3)     Levanger kommune - Skateanlegg Stadionparken (fornyet)

4)     Levanger kommune - Friplassen Frol barneskole (fornyet)

5)     Levanger kommune - Lysanlegg Stadionparken (fornyet)

6)     Levanger kommune - Minivelodrom (fornyet)

7)     Levanger kommune - Skateanlegg Levanger u-skole (fornyet)

8)     IL Sverre - 11er kunstgressbane Elberg stadion (fornyet)

9)     Levanger kommune - 7er kunstgressbane Frol barneskole (fornyet)

10)  Levanger kommune - Rehabilitering av Skognhallen (fornyet)

11)  Levanger judoklubb - Klubbhus judohall (fornyet)

12)  Ekne IL - rehabilitering av klubbhus Ekne stadion (fornyet)

13)  Levanger kommune - Turveg Levanger stadion (ny)

14)  Levanger fritidspark AS - Kunstgressbane for toppfotball med vannings- og undervarmeanlegg (fornyet)

15)  Levanger kommune - Flytebrygge Levanger bystrand, Moan (ny)

16)  Innherred kajakklubb - Båthus for kajakk, Sjøbadet småbåthavn (ny)

17)  Levanger kommune - Flytebrygge Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

18)  Levanger jeger- og fiskerlag - Bane for løpende villsvin (fornyet)

19)  Levanger kommune - Sanitæranlegg Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

20)  Levanger kommune - Sandvolleyballbaner Levanger stadion (ny)

21)  Levanger fritidspark AS - Rehabilitering lys friidrettsbane Levanger stadion (ny)

22)  Levanger Sportsskytterlag - Rehabilitering av elektroniske skyteskiver Torsbustaden sportsskytteranlegg (ny)

 
Nærmiljøanlegg:

1)     Levanger kommune - Aktivitetsområde for basketball Levanger u-skole (fornyet)

2)     Levanger kommune - Kunstgress flerbruksareal Levanger u-skole (fornyet)

3)     Levanger kommune - Område for klatring og turning Frol barneskole (fornyet)

4)     Levanger kommune - Staupshaugen trimtrapp (fornyet)

5)     Levanger kommune - Bordtennis, basket og armgang Frol barneskole (fornyet)

6)     Levanger kommune - Skateområde Frol barneskole (fornyet)

7)     Levanger kommune - Utendørs turneanlegg Levanger u-skole (fornyet)

8)     Levanger kommune - Aktivitetsløype Kjønstadmarka 2 (fornyet)

9)     Levanger kommune - Sti Staup helsehus (fornyet)

10)  Levanger kommune - Utendørs treningsapparat Staup helsehus (fornyet)

11)  Levanger kommune - BMX/trick/ferdighetsløype Levanger u-skole (fornyet)

12)  Levanger kommune - Trimpark Levanger u-skole (fornyet)

13)  Levanger kommune - Hinderløype Levanger u-skole (fornyet)

14)  Levanger kommune - 5er kunstgressbane Levanger u-skole (fornyet)

15)  Levanger kommune - BMX-bane Fossingtrøa (fornyet)

16)  Levanger kommune - Ballbinge Kjønstadmarka 2 (fornyet)

17)  Levanger kommune - Grusbane Kjønstadmarka 2 (fornyet)

18)  Levanger kommune - Lysanlegg nærmiljøanlegg Kjønstadmarka 2 (fornyet)

19)  Levanger kommune - Basketball Nesheim skole (fornyet)

20)  Levanger kommune - Bordtennis Nesheim skole (fornyet)

21)  Levanger kommune - Tursti Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

22)  Holåsen - Holåsen trimtrapp (ny)

23)  Levanger kommune - Basketballbane Ytterøy barne- og u-skole (ny)

24)  Levanger kommune - Bordtennis Ytterøy barne- og u-skole (ny)

25)  OK Skøynar - Holåsen nærmiljøkart (ny)

26)  Levanger kommune - Hinderløype Ytterøy barne- og u-skole (ny)

27)  Levanger kommune - Pumptrack Ytterøy barne- og u-skole (ny)

28)  Levanger kommune - Skateområde Ytterøy barne- og u-skole (ny)

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Handlingsprogram anlegg - 2015-2018, prioritering av søknader 2017/2018 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 § 10. Det er fylkeskommunene som foretar fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet har fastsatt særskilte krav til prosedyre og behandling av søknadene. Kommunenes oppgave er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at søknadene som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets bestemmelser. Mottaker av spillemidler forplikter seg til enhver tid å holde seg orientert om gjeldende Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Det kan søkes om tilskudd til:

 • ordinære anlegg
 • nærmiljøanlegg
 • anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten

 
Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene innenfor ordinære anlegg og nærmiljøanlegg og forslaget skal behandles politisk. Den vedtatte prioriteringslista samt søknadene med vedlegg oversendes fylkeskommunen innen 15. januar påfølgende år.

Fylkeskommunen lager en samlet oversikt som sendes departementet før 15. mars.

Departementet fastsetter rammene for de enkelte fylkeskommuner etter en bestemt fordelingsnøkkel innen 1. mai. Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne innen 1. juli. 

Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielle formål. For å få godkjent spillemiddelsøknaden må søkere har følgende godkjente vedlegg:

 • idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer med behovsoppgave
 • detaljert og dokumentert kostnadsoverslag
 • finansieringsplan med redegjørelse og dokumentasjon for de enkelte poster
 • plan for drift
 • dokumentasjon på rett til bruk av grunn hvor anlegget ligger / skal ligge

 
Søknadene deles inn i tre ulike søknadstyper:

 • Ny: Benyttes når søknaden ikke har vært fremmet tidligere
 • Fornyet: Benyttes når søknad har vært fremmet tidligere, men ikke fått tilskudd
 • Gjentatt: Benyttes når foregående søknad har fått deltilskudd og søknaden skal fremmes på nytt. Prioriteres foran fornyede og nye søknader.

 
Der ikke annet er bestemt, kan det for ordinære idrettsanlegg søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad, begrenset oppad til fastsatte maksimale tilskuddsbeløp avhengig av anleggstype. 

For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr. 300 000. Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr. 600 000. Nedre godkjente kostnadsramme er kr. 50 000 (tilskudd kr. 25 000). Det er ikke lenger noen begrensning på antall nærmiljøanlegg og totalt tilskuddsbeløp til ett anleggssted for nærmiljøanlegg.

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Det er et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon, og anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri disse målene.

Statlige føringer ved bruk av spillemidler til idrettsformål fremhever disse målgruppene:

 • Barn (6-12 år)
 • Ungdom (13-19 år)
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Personer som i dag er fysisk inaktive

 
Søknader i Levanger:

I søknadsåret 2017/2018 er det i Levanger totalt 50 søknader, hvorav 22 søknader på ordinære idrettsanlegg og 28 søknader på nærmiljøanlegg. To søknad er gjentatt, og det er asfaltert turveg Nesseguttbanen og rehabilitering av gamle Frol vgs til judohall. De fikk første deltilskudd i 2017, og vil få resterende utbetalt i 2018. Gjentatte søknader skal prioriteres før de andre.

Fordeling av spillemidler til fylkeskommunene baseres på en utredningsmodell som vekter forskjellige kriterier sammen med søknadssummene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Fordelingen av midler med utgangspunkt i ordinære anlegg baseres på tre kriterier – søknadsvolum, innbyggertall og anleggsfordeling:

 • Godkjent søknadssum teller 50 %
 • Innbyggertall teller 25 %
 • Anleggsfordeling (anleggstetthet) teller 25 %

 
Midler til nærmiljøanlegg fordeles kun basert på søknadssum. 

Kulturdepartementet lanserte 2.oktober nytt fagsystem, nettsider og søknadsskjemaer for tilskuddsordningene (www.anleggsregisteret.no) og overgang til nytt system har ført til nye måter å jobbe på som er ukjent for både søker og saksbehandler. Det er èn endring som gir utslag i antall søknader og søknadssum. Før måtte man regne ut oppnåelig tilskudd per element i et anleggsprosjekt. Nå summerer man opp mulig tilskuddssummer til elementene i et prosjekt. Et reelt eksempel i Levanger er kunstgressbane, vanningsanlegg og undervarmeanlegg på nye Levanger stadion, som tidligere gav 1/3 av kostnadene – maks 2,5 mill. for kunstgressbane og maks kr. 700 000 for henholdsvis vanningsanlegg og undervarmeanlegg. Ny løsning innebærer at byggingen av en kunstgressbane med vanningsanlegg og undervarmeanlegg til sammen vil gi 1/3 maks 3,9 mill. En forholder seg altså til kostnadene for prosjektet totalt, og leverer èn søknad med samlet kostnadsoverslag. Derfor er det en søknad for kunstgressbane på Levanger stadion i år, sammenlignet med tre i fjor.

Jfr. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) skal spillemiddelsøknader som ikke er formelt godkjent prioriteres ned. Ikke formelt godkjent vil si at et eller flere av vedleggene i disse spillemiddelsøknadene ikke er ferdigstilt eller godkjent. Også i årets søknadsrunde er alle søknadene i Levanger godkjent og prioritert.

Vurdering:

Rådmannen prioriterer spillemidler i henhold til lokale føringer i Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018). Dette kommer i tillegg til de statlige føringene. Det er generelt 3-5 års etterslep på spillemidler i Nord-Trøndelag. De lokale føringene i temaplan gjør at noen typer anlegg prioriteres frem, og ventetiden vil derfor variere noe fra anlegg til anlegg. Det tilstrebes at ingen må vente lenger enn 5 år i prioriteringen av spillemidler.

Det er veldig stor aktivitet i Levanger, og positivt med så mange godkjente søknader. Stort søknadsvolum fører til god tildeling av midler. 

Levanger idrettsråd er en viktig samarbeidspartner for kommunen ved prioritering av spillemidler, jfr. samarbeidsavtalen kommunen har med idrettsrådet. Det er også i år bred enighet med Levanger idrettsråd om årets forslag til prioritering av spillemidler, som også samsvarer med idrettens ønske om å være en viktig folkehelseaktør. Idrettsrådet støtter rådmannens forslag til innstilling.

Til toppen av siden





Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051