Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 66/17 - Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune

Anne Grete Wold - klikk for personkort
Saksbehandler: Anne Grete Wold
Arkivref. 2017/8320
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 119/17
Kommunestyre 13.12.17 66/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Forslag til overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune vedtas.
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • PS 59/16. Kommunereformen – oppløsning av Innherred samkommune – videreføring av oppgaver.
  • PS 19/17. Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune.
  • PS 39/17. Organisering av interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27. Inkludert vedtekter i vedlegg.
  • PS 58/17. Innherred kommunesamarbeid brann og redning. Vedtekter.


Saksopplysninger:

Verdal og Levanger kommunestyrer vedtok i november 2016 å løse opp Innherred samkommune fra 1.1.18. Her ble blant annet følgende vedtak gjort (punkt 1):  

«Levanger og Verdal kommuner er godt tjent med fortsatt bredt samarbeid etter avvikling av Innherred samkommune. En samarbeidsstrategi er grunnperspektivet i arbeidet med avvikling av Innherred samkommune. På sikt kan formalisert samarbeid utvikles med hensyn til innhold og flere samarbeidskommuner innen flere områder».

I vedtak i kommunestyret i juni 2017 (PS 39/17, pkt 5) tydeliggjøres ytterligere behovet for en generell samarbeidsavtale for å understøtte fortsatt samarbeidsstrategi.

Noen av samarbeidsområdene fra Innherred samkommune erstattes med nye samarbeidsløsninger organisert etter kommunelovens §27 der rådmennene sitter i styret for å ivareta nærhet til kommuneorganisasjonene.

Formålet med denne samarbeidsavtalen er å tydeliggjøre vilje og forpliktelse i begge kommuner om å søke samarbeid også utover §27-samarbeidene, og å gjøre samarbeidet mer forutsigbart og systemrobust.

Deler av innholdet i avtalen har en forutsetning om at Midt-Trøndelag regionråd etableres som foreslått.

Vurdering:

Rådmannens vurdering er at en overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal og Levanger både er nødvendig og naturlig. De to kommunene har over lang tid hatt et betydelig samarbeid både via Innherred samkommune og gjennom andre formelle og uformelle nettverk.

En overordnet avtale skal bidra til å vise sammenhengen mellom §27-samarbeidene og annet samarbeid mellom kommunene, og gi legitimitet til og forventning om samarbeid på flere områder enn §27-samarbeidene. Den skal også bidra til å se det folkevalgte og det administrative samarbeidet i sammenheng.

Rådmannen vurderer det slik at samarbeidsavtalen signeres av ordførerne i de to kommunene, i etterkant av vedtak i de respektive kommunestyrene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051