Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 13.12.17 - FO 40/17 - Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Boligbyggeprogrammet

Kommunestyret behandla boligbyggeprogram 2.september 2015, og en av konklusjonene da var "revidering av BBP annen hvert år". Det skulle da væt en revidering av programmet i 2017. Det er nå mange forslag fra utbyggere om utbygging , bl.a. på dyrkajorda på Mo og i Kirkegata mot Sundet. Det er i vedtatt plan vist til 1000-1500 enheter på havna, men så lenge disse ikke utbygges vil det være et stadig press på andre sentrumsnære områder.

I den vedtatte planen heter det at "Formålet med boligbyggeprogrammet er å angi antall boliger som bør bygges i kommunen, hvor de bør bygges og når de bør bygges".


Spørsmålet til ordføreren blir da:

Når blir boligbyggeprogrammet lagt fram for kommunestyret?

Jostein Trøite - klikk for personkort
Jostein Trøite
, SVBehandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051