Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 13.12.17 - FO 38/17 - Spørsmål fra Janne K. Larsen Jørstad (FRP) - Mobbing i Levangerskolene

I kommunestyremøtet i juni i år stilte Levanger FrP spørsmål rundt hvilke tiltak som blir gjort ovenfor mobbing i Levangerskolene. 

Ordføreren sa under behandlingen av spørsmålet at det ikke er mulig å fjerne all mobbing. Samtidig har rektor på Levanger Ungdomsskole Bjørg Tørresdal uttalt at hun har en nullvisjon rundt mobbing. 

I samme behandling nevnte ordføreren noe om hvordan det blir varslet rundt mobbing. Ordføreren sa at alle ansatte innenfor oppvekst er pliktig i å varsle ifra når de avdekker mobbetilfeller eller blir varslet om mobbing, men at skolene ikke har meldeplikt overfor kommunen. 

Levanger FrP har snakket med flere personer som har fått sine mobbesaker dysset ned, enten ved at det har blitt løst av lærer selv, uten rapportering, eller at det blir løst av avdelingsleder, uten at skoleledelse blir informert om avviket. Levanger FrP mener alle mobbesaker bør bli behandlet på øverste hold, det vil si skolesjef. 


1. Deler ordføreren Tørresdals nullvisjon rundt mobbing, eller mener han det er umulig å ha en slik visjon? 

2. Hvordan fungerer varselssystemet i dag, med tanke på avvik (mobbetilfeller)? 

3. Hvordan sikrer vi at alle elever som blir mobbet får en rettferdig behandling av sine saker? 

4. Har lærere og assistenter nok kompetanse til å takle mobbesituasjoner? 

5. Hvilken rolle har helsesøster i dette arbeidet, er helsesøster på skolen hver dag, og hvordan jobber hun med tanke på rapportering av mobbing/avvik? 

6. I juni lovte ordføreren at kommunalsjefen for oppvekst skulle besøke kommunestyret i løpet av høsten, for å orientere om arbeidet som blir gjort fra kommunens side. Dette besøket har enda ikke kommet. Når vil kommunestyret få en slik orientering?

Janne K. Jørstad Larsen - klikk for personkort
Janne K. Jørstad Larsen
, FRPBehandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051